Rama IX Art Museum

THE COLOR BLUE DREAM By Atjima Jaroenchit (อัจจิมา เจริญจิตร)

THE COLOR BLUE DREAM


by Atjima Jaroenchit
โดย อัจจิมา เจริญจิตร
on 5 - 27 August 2023

at 333Gallery, Bangkok

A Lion Threw 41 Zebra's Hearts to Feed Sharks Under the Apple Trees by Walden Lagoon By Therdkiat Wangwatcharakul (เทอดเกียรติ หวังวัชรกุล)

A Lion Threw 41 Zebra's Hearts to Feed Sharks Under the Apple Trees by Walden Lagoon


by Therdkiat Wangwatcharakul
โดย เทอดเกียรติ หวังวัชรกุล
on 6 August - 6 September 2023

at Joyman Gallery, Bangkok

Stage Fright By Wantaya Thitipaisal (วันทยา ธิติไพศาล)

Stage Fright


by Wantaya Thitipaisal
โดย วันทยา ธิติไพศาล
on 5 August - 2 September 2023

at Richard Koh Fine Art, Bangkok

Down's in my mind By Catleeya Asavanant | ดาวน์ในดวงใจ โดย แคทลียา อัศวานันท์

Down's in my mind
ดาวน์ในดวงใจ


by Catleeya Asavanant
โดย แคทลียา อัศวานันท์
on 5 - 29 August 2023

at 6060 Arts Space, Bangkok

Place of Emptiness By Padungsub Prachanan (ผดุงทรัพย์ ประชานันทร์)

Place of Emptiness


by Padungsub Prachanan
โดย ผดุงทรัพย์ ประชานันทร์
on 17 August - 9 September 2023

at 2nd Floor, Art4C,Gallery and Creative Learning Space, Bangkok

ALL IS PRETTIER : PART II ARRIVAL By Udomsak Krisanamis (อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ)

ALL IS PRETTIER : PART II ARRIVAL


by Udomsak Krisanamis
โดย อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ
on 24 August - 1 October 2023

at 100 TONSON FOUNDATION, Bangkok

Anchan By Aniwat Akkarasuttikorn | อันชัน โดย อนิวรรต อัครสุทธิกร

Anchan
อันชัน


by Aniwat Akkarasuttikorn
โดย อนิวรรต อัครสุทธิกร
on 27 August - 30 September 2023

at Galleria Benetti, Bangkok

RIFE LIFE By Poramats Varavarna and Pasutt Kanrattanasutra | นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย โดย ปรเมศ วรวรรณ และ พศุตม์ กรรณรัตนสูตร

RIFE LIFE
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย


by Poramats Varavarna and Pasutt Kanrattanasutra
โดย ปรเมศ วรวรรณ และ พศุตม์ กรรณรัตนสูตร
on 26 August 2023 - 31 January 2024

at Little Shelter Hotel, Chiangmai

Second Life By Jarupatcha Achavasmit and Sakarin Krue-on (จารุพัชร อาชวะสมิต และ สาครินทร์ เครืออ่อน)

Second Life


by Jarupatcha Achavasmit and Sakarin Krue-on
โดย จารุพัชร อาชวะสมิต และ สาครินทร์ เครืออ่อน
on 10 August - 14 October 2023

at Warin Lab Contemporery, Bangkok

Infinity By Pimhom, Thirawat Wongin, Wannita Tankeng, Sairom PengSaengtong and Napanant Rangsrithummakhun (Pimhom, ธีรวัจน์ วงค์อินทร์, วัณณิตา ตันเก่ง, สายรม เพ็งแสงทอง และ นภนันท์ รังสีธรรมคุณ)

Infinity


by Pimhom, Thirawat Wongin, Wannita Tankeng, Sairom PengSaengtong and Napanant Rangsrithummakhun
โดย Pimhom, ธีรวัจน์ วงค์อินทร์, วัณณิตา ตันเก่ง, สายรม เพ็งแสงทอง และ นภนันท์ รังสีธรรมคุณ
on 19 August - 11 September 2023

at Sathorn 11 art space, Bangkok

VANISHING POINT, sculpture exhibition By Xin Chaikul and Worasit Kileksi | นิทรรศการประติมากรรม โดย ซิน ไชยกุล และ วรสิทธิ์ ขี้เหล็กสี

VANISHING POINT, sculpture exhibition
นิทรรศการประติมากรรม


by Xin Chaikul and Worasit Kileksi
โดย ซิน ไชยกุล และ วรสิทธิ์ ขี้เหล็กสี
on 12 August - 30 September 2023

at Alliance Française de Chiang Maï, Chiang Mai

PIYAWAN'S IMPRESSION By Piyawan Chuchuen and guest artist Chahn Sutarapong (ปิยวรรณ ชูชื่น พร้อมศิลปินรับเชิญ ชาญ สุธาราพงศ์)

PIYAWAN'S IMPRESSION


by Piyawan Chuchuen and guest artist Chahn Sutarapong
โดย ปิยวรรณ ชูชื่น พร้อมศิลปินรับเชิญ ชาญ สุธาราพงศ์
on 5 - 30 August 2023

at Old Town Gallery, Bangkok

Conversation of Flowers Exhibition | พฤกษาสนทนา

Conversation of Flowers Exhibition
พฤกษาสนทนา


by Kanya Charoensupkul, Kingkan Suntornchuen, Chutchawan Wannapo, Yanawit Kunchaethong, Theekawut Boonvijit, Tinnakorn Kasornsuwan, Thammanoon Ruengsawat, Parinya Tantisuk, Parichart Suphaphan, Pishnu Supanimit, Ruthairat Kumsrichan, Vichaya Mukdamanee and Amnat Kongwaree
โดย กัญญา เจริญศุภกุล, กิ่งกาญ สุนทรชื่น, ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์, ญาณวิทย์ กุญแจทอง, ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร, ทินกร กาษรสุวรรณ, ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ, ปริญญา ตันติสุข, ปาริชาติ ศุภพันธ, พิษณุ ศุภนิมิต, ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร, วิชญ มุกดามณี และ อำนาจ คงวารี
on 8 August - 17 September 2023

at ARDEL Gallery of Modern Art (Boromratchonnee Road), Bangkok

ไทยจ๋า ครั้งที่ 2 โดย ขวัญชัย ลิไชยกุล, ชัยรัตน์ มงคลนัฏ, ชวลิต อุ๋ยจ๋าย, ทนงศักดิ์ ปากหวาน, นพวงษ์ เบ้าทอง, ปรียาชนก เกษสุวรรณ, สิโรจน์ พวงบุบผา, สุชา ศิลปชัยศรี และ อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์

ไทยจ๋า ครั้งที่ 2


by Kwanchai Lichaikul, Chairat Mongcolnut, Chavalit Auyjay, Thanongsak Pakwan, Noppawong Baothong, Preeyachanok Ketsuwan, Siroj Phuangbubpha, Sucha Silpachaisri and Anuwat Laddawan
โดย ขวัญชัย ลิไชยกุล, ชัยรัตน์ มงคลนัฏ, ชวลิต อุ๋ยจ๋าย, ทนงศักดิ์ ปากหวาน, นพวงษ์ เบ้าทอง, ปรียาชนก เกษสุวรรณ, สิโรจน์ พวงบุบผา, สุชา ศิลปชัยศรี และ อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์
on 7 - 25 August 2023

at PSG Art Galley, Bangkok

WIND OF CHANGE By Aree Suttiphan, Baphoboy, Chanoknan Kwanmunee, Chumpol Kamwanna, Hongjorn Sanehngamjaroen, Luckyleg, Muangthai Busamaro, Mutelu, Paisal Theerapongvisanuporn, Vasan Sitthiket, Siwakorn Srikampa, Teeratat namkaew and Theerapong Kamolpus

WIND OF CHANGE


by Aree Suttiphan, Baphoboy, Chanoknan Kwanmunee, Chumpol Kamwanna, Hongjorn Sanehngamjaroen, Luckyleg, Muangthai Busamaro, Mutelu, Paisal Theerapongvisanuporn, Vasan Sitthiket, Siwakorn Srikampa, Teeratat Namkaew and Theerapong Kamolpus
โดย อารี สุทธิพันธุ์, Baphoboy, ชนกนันท์ ขวัญมุณี, ชุมพล คำวรรณะ, หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ, Luckyleg, เมืองไทย บุษมาโร, Mutelu, ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร, วสันต์ สิทธิเขตต์, ศิวกร ศรีคำภา, ธีรทัต นำแก้ว และ ธีรพงศ์ กมลภุส
on 3 - 15 August 2023

at Palette Artspace, Bangkok

Folklore De Facto: Evolution By Asamaporn Piriyapokanon, Bunraksa Sasaeng, Cerebrum_art.original and Ananti Bantoengsuk (อสมาภรณ์ พิริยะโภคานนท์, บุญรักษา สาแสง, เมธัส แก้วดำ และ อณัณฏิ บรรเทิงสุข)

Folklore De Facto: Evolution


by Asamaporn Piriyapokanon, Bunraksa Sasaeng, Cerebrum_art.original and Ananti Bantoengsuk
โดย อสมาภรณ์ พิริยะโภคานนท์, บุญรักษา สาแสง, เมธัส แก้วดำ และ อณัณฏิ บรรเทิงสุข
on 5 - 29 August 2023

at 6060 Arts Space, Bangkok

Blowing Up The Tale of Ageing Society By Kamonlak Sukchai, Jakrawal Nilthamrong, Chart Korbjitti, Chumpon Utayophat, Sutin Tantipas, Dansoung Sungvornveshapan, Nopawan Sirivejkul, Supannikar Tiranaparin, Karakot Arromdee, Thanit Jitnukul, Phra Paisal Visalo and Phongsathorn Kanthawong | สูงวัย... ขยาย(ความ) โดย กมลลักษณ์ สุขชัย, จักรวาล นิลธำรงค์, ชาติ กอบจิตติ, จุมพล อุทโยภาศ, สุทิน ตันติภาสน์, แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์, นพวรรณ สิริเวชกุล, สุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์, กรกต อารมย์ดี, ธนิตย์ จิตนุกูล, พระไพศาล วิสาโล  และ พงศธร กันทะวงศ์

Blowing Up The Tale of Ageing Society
สูงวัย... ขยาย(ความ)


by Kamonlak Sukchai, Jakrawal Nilthamrong, Chart Korbjitti, Chumpon Utayophat, Sutin Tantipas, Dansoung Sungvornveshapan, Nopawan Sirivejkul, Supannikar Tiranaparin, Karakot Arromdee, Thanit Jitnukul, Phra Paisal Visalo and Phongsathorn Kanthawong
โดย กมลลักษณ์ สุขชัย, จักรวาล นิลธำรงค์, ชาติ กอบจิตติ, จุมพล อุทโยภาศ, สุทิน ตันติภาสน์, แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์, นพวรรณ สิริเวชกุล, สุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์, กรกต อารมย์ดี, ธนิตย์ จิตนุกูล, พระไพศาล วิสาโล และ พงศธร กันทะวงศ์
on 19 August - 26 November 2023

at 9th, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

ศิลป์พะเยา สายน้ำและความทรงจำ โดย สุรชาติ ทองสุข, เฉลิมศรี ชัยมงคล, แทน วาเพชร, ณรันย์ โชติศิริสกุล, วิสิทธิ์ บุญเรือง, สันต์ธร หลิมไพบูลย์, นัฐพงษ์ หาญสุข, นักปราญ อุทธโยธา, วุฒิชัย ใจเที่ยง, ขนิษฐา วาเพชร, ดวงนภา วาเพชร, จิรเวช สุทธศิลป์ และ ไมเคิล ซี. ฟิลิปส์

ศิลป์พะเยา สายน้ำและความทรงจำ


by Surachart Thongsook, Chalermsri Chaimongkol, Tan Waphet, Naran Chotsirisakun, Wisit Boonrueang, Santhron Limpaiboon, Nattapong Hansuk, Nakprat Autthayotha, Wuttichai Jaithiang, Kanitha Vapetch, Duangnapa Vapetch, Jirawet Suthasilpa and Michael C.Phillips
โดย สุรชาติ ทองสุข, เฉลิมศรี ชัยมงคล, แทน วาเพชร, ณรันย์ โชติศิริสกุล, วิสิทธิ์ บุญเรือง, สันต์ธร หลิมไพบูลย์, นัฐพงษ์ หาญสุข, นักปราญ อุทธโยธา, วุฒิชัย ใจเที่ยง, ขนิษฐา วาเพชร, ดวงนภา วาเพชร, จิรเวช สุทธศิลป์ และ ไมเคิล ซี. ฟิลิปส์
on 5 - 31 August 2023

at ChiangMai Art Museum, Chiang Mai

HER. By Teema Rucksajit, Bongkojthip Bhirombhakdi, D-Jai Kosiyabong, Proudfa Suntiasvarporn, Chanakarn Semachai and Naphat Sintrirat (ธีมา รักษะจิตร, บงกชทิพย์ ภิรมย์ภักดี, ดีใจ โกสิยพงษ์, พราวฟ้า สันติอัศวราภรณ์, ชนากานต์เสมาชัย และ ณภัทร สินไตรรัตน์ )

HER


by Teema Rucksajit, Bongkojthip Bhirombhakdi, D-Jai Kosiyabong, Proudfa Suntiasvarporn, Chanakarn Semachai and Naphat Sintrirat
โดย ธีมา รักษะจิตร, บงกชทิพย์ ภิรมย์ภักดี, ดีใจ โกสิยพงษ์, พราวฟ้า สันติอัศวราภรณ์, ชนากานต์เสมาชัย และ ณภัทร สินไตรรัตน์
on 10 August - 24 September 2023

at ATT19, Bangkok

Unveiling Leather: The Artistic Journey of Craftsmanship By Kittikong Tilokwattanotai, Lugpliw Junpudsa, Prach Niyomkar, Rukkit Kuanhawate, Samita Rungkwansiriroj, Somyot Hananuntasuk, Temjai Cholsiri, Thaiwijit Puengkasemsomboon, Trey Hurst, Udom Udomsrianan, Wasinburee Supanichvoraparch and Pharuephon Mukdasanit (MAMAFAKA) | นิทรรศการกลุ่ม โดย กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย, ลูกปลิว จันทร์พุดซา, ปราชญ์ นิยมค้า, รักกิจ ควรหาเวช, สมิตา รุ่งขวัญศิริโรจน์, สมยศ หาญอนันทสุข, เต็มใจ ชลศิริ, ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์, Trey Hurst, อุดม อุดมศรีอนันต์, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ และ พฤษ์พล มุกดาสนิท (MAMAFAKA)

Unveiling Leather: The Artistic Journey of Craftsmanship
นิทรรศการกลุ่ม


by Kittikong Tilokwattanotai, Lugpliw Junpudsa, Prach Niyomkar, Rukkit Kuanhawate, Samita Rungkwansiriroj, Somyot Hananuntasuk, Temjai Cholsiri, Thaiwijit Puengkasemsomboon, Trey Hurst, Udom Udomsrianan, Wasinburee Supanichvoraparch and Pharuephon Mukdasanit (MAMAFAKA)
โดย กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย, ลูกปลิว จันทร์พุดซา, ปราชญ์ นิยมค้า, รักกิจ ควรหาเวช, สมิตา รุ่งขวัญศิริโรจน์, สมยศ หาญอนันทสุข, เต็มใจ ชลศิริ, ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์, Trey Hurst, อุดม อุดมศรีอนันต์, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ และ พฤษ์พล มุกดาสนิท (MAMAFAKA)
on 19 August - 5 November 2023

at Four Seasons ART Space by MOCA BANGKOK, Four Seasons Hotel Bangkok, Bangkok

NO BOUNDARIES By Sirima Chaipreechawit, Jojakim Cortis & Adrian Sonderegger, Tul Hiranyalawan, Sophirat Muangkum, Akkara Naktamna, Pittaya Nontapaoraya), Tom Potisit), Charit Pusiri, Ornin Ruangwattanasuk, Naraphat Sakarthornsap, Chulawit Santipong, Kanok Suriyasa and Dow Wasiksiri | นิทรรศการภาพถ่าย โดย สิริมา ไชยปรีชาวิทย์, Jojakim Cortis & Adrian Sonderegger, ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, โศภิรัตน์ ม่วงคำ, อัครา นักทำนา, พิทยา นนทเปารยะ, ทอม โพธิสิทธิ์, ชฤต ภู่ศิริ, อรอินทร์ เรืองวัฒนสุข, นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์, จุฬวิศว์ ศานติพงศ์, กนก สุริยสัตย์ และ ดาว วาสิกศิริ

NO BOUNDARIES
นิทรรศการภาพถ่าย


by Sirima Chaipreechawit, Jojakim Cortis & Adrian Sonderegger, Tul Hiranyalawan, Sophirat Muangkum, Akkara Naktamna, Pittaya Nontapaoraya), Tom Potisit), Charit Pusiri, Ornin Ruangwattanasuk, Naraphat Sakarthornsap, Chulawit Santipong, Kanok Suriyasa and Dow Wasiksiri
โดย สิริมา ไชยปรีชาวิทย์, Jojakim Cortis & Adrian Sonderegger, ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, โศภิรัตน์ ม่วงคำ, อัครา นักทำนา, พิทยา นนทเปารยะ, ทอม โพธิสิทธิ์, ชฤต ภู่ศิริ, อรอินทร์ เรืองวัฒนสุข, นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์, จุฬวิศว์ ศานติพงศ์, กนก สุริยสัตย์ และ ดาว วาสิกศิริ
on 24 August - 22 October 2023

at West Eden Gallery, Bangkok

นิทรรศการภาพวาดระบายสีไม้ ปกป้องฝัน วาดสวรรค์ใต้สมุทร โดย บริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) (STEDLERS (THAILAND) COMPANY LIMITED)

นิทรรศการภาพวาดระบายสีไม้ "ปกป้องฝัน วาดสวรรค์ใต้สมุทร"


by STEDLERS (THAILAND) COMPANY LIMITED
โดย บริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย)
on 15 - 27 August 2023

at Curved Wall, 5th Floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Bangkok International Wood Firing 2023 By Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University | โครงการนิทรรศการเตาฟืนนานาชาติ กรุงเทพมหานครฯ 2566 โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Bangkok International Wood Firing 2023
โครงการนิทรรศการเตาฟืนนานาชาติ กรุงเทพมหานครฯ 2566


by Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
on 22 August - 3 September 2023

at Hall, L Floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Yakishime – Earth Metamorphosis By Office of Contemporary Art and Culture Ministry of Culture in collaboration with the Japan Foundation, Bangkok and the Faculty of Fine and Applied Arts Khon Kaen University | นิทรรศการสัญจร ยากิชิเมะ – ปั้นดิน เปลี่ยนโลก โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Yakishime – Earth Metamorphosis
นิทรรศการสัญจร ยากิชิเมะ – ปั้นดิน เปลี่ยนโลก


by Office of Contemporary Art and Culture Ministry of Culture in collaboration with the Japan Foundation, Bangkok and the Faculty of Fine and Applied Arts Khon Kaen University
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
on 22 August - 3 September 2023

at Rajdumnern Contemporary Art Center (RCAC), Bangkok

Inspiration By Surachit Thayatong, Kamphol Trongmetee and invited artist Kamol SarikanonInvited | แรงบันดาลใจ โดย สุรชิต ทะยะธง, กำพล ตรงเมธี และศิลปินรับเชิญ กมล สาริกานนท์

Inspiration
แรงบันดาลใจ


by Surachit Thayatong, Kamphol Trongmetee and invited artist Kamol SarikanonInvited
โดย สุรชิต ทะยะธง, กำพล ตรงเมธี และศิลปินรับเชิญ กมล สาริกานนท์
on 29 July - 2 September 2023

at Singhaklai House, Modchanaphai Foundation Chiangrai

ARTBRIDGE WATERCOLOR EXHIBITION # 4 By 102 artists | นิทรรศการงานแสดงสีน้ำ ขัวศิลปะ ครั้งที่ 4 โดย ศิลปิน 102 ท่าน

ARTBRIDGE WATERCOLOR EXHIBITION # 4
นิทรรศการงานแสดงสีน้ำ ขัวศิลปะ ครั้งที่ 4


by 102 artists
โดย ศิลปิน 102 ท่าน
on 29 July - 27 August 2023

at Artbridge Chiangrai (ABCR), Chiangrai

REASON and NATURE By Noppanan Thannaree (นพนันท์ ทันนารี)

REASON and NATURE


by Noppanan Thannaree
โดย นพนันท์ ทันนารี
on 29 July - 9 August 2023

at La Lanta Fine Art, Bangkok

PEARL By Caroline Broadhead, Lin Cheung, Melanie Georgacopoulos, Maria Militsi, Frances Wadsworth Jones, Sam Tho Duong, Kimiaki Kageyama, Takashi Kojima, Tamiya Raden by Kyoji Tamiya and Jukkit Suksawat

PEARL


by Caroline Broadhead, Lin Cheung, Melanie Georgacopoulos, Maria Militsi, Frances Wadsworth Jones, Sam Tho Duong, Kimiaki Kageyama, Takashi Kojima, Tamiya Raden by Kyoji Tamiya and Jukkit Suksawat
on 27 July - 17 September 2023

at ATTA Gallery, Bangkok

Rama Raksa Silpa By Ramathibodi Foundation in collaboration with Bangkok Art and Culture Centre | รามาฯ รักษาศิลป์ โดย มูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Rama Raksa Silpa
รามาฯ รักษาศิลป์


by Ramathibodi Foundation in collaboration with Bangkok Art and Culture Centre
โดย มูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
on 27 July - 6 August 2023

at Main Exhibition Gallery, 9th Floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

CHECKMATE! Architectural Thesis Exhibition 2023 By Graduate School of Architecture Silpakorn University, 2022 | นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต โดย บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565

CHECKMATE! Architectural Thesis Exhibition 2023
นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต


by Graduate School of Architecture Silpakorn University, 2022
โดย บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565
on 24 July - 16 August 2023

at 2nd Floor, Art4C,Gallery and Creative Learning Space, Bangkok

Ologies of All Kinds By Pimology

Ologies of All Kinds


by Pimology
on 22 July - 12 August 2023

at 3rd Floor, Art4C,Gallery and Creative Learning Space, Bangkok

Scale By Eiair, Anotherpimpa, Suntudio and Buddhaandz

Scale


by Eiair, Anotherpimpa, Suntudio and Buddhaandz
on 22 July - 11 August 2023

at 2nd Floor, Art4C,Gallery and Creative Learning Space, Bangkok

The 21st Silpa Bhirasri Creativity Grants By Dansoung Sungvornveshapan, Toeingam Guptabutra, Phuttiphong Aroonpheng, Sathit Sattarasart, Atit Sornsongkram, Anusorn Tipayanon, I-na Phuyuthanon and Artchawin Sinsa-art ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 21 โดย แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์, เตยงาม คุปตะบุตร, พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, อธิษว์ ศรสงคราม, อนุสรณ์ ติปยานนท์, อัยนา ภูยุทธานนท์ และ อาชวิน สินธุ์สอาด

The 21st Silpa Bhirasri Creativity Grants
ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 21


by Dansoung Sungvornveshapan, Toeingam Guptabutra, Phuttiphong Aroonpheng, Sathit Sattarasart, Atit Sornsongkram, Anusorn Tipayanon, I-na Phuyuthanon and Artchawin Sinsa-art
โดย แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์, เตยงาม คุปตะบุตร, พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, อธิษว์ ศรสงคราม, อนุสรณ์ ติปยานนท์, อัยนา ภูยุทธานนท์ และ อาชวิน สินธุ์สอาด
on 21 July - 2 September 2023

at The Art Centre, Silpakorn University, Bangkok

Everybody/Cries/Sometimes By Molly (มอลลี่)

Everybody/Cries/Sometimes


by Molly
โดย มอลลี่
on 20 July - 30 September 2023

at Trendy Gallery, River City Bangkok, Bangkok

How Many Worlds Are We? By Ayrson Heraclito, Jonathas de Andrade, Pratchaya Phinthong, Soe Yu Nwe, Tawaechai Puntusawasdi, Torlarp Larpjaroensook, Vasco Araujo, Vuth Lyno, Wantanee Siripattananuntakul and Yonamine (ต่อลาภ ลาภเจริญสุข, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, ปรัชญา พิณทอง, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร, Ayrson Heraclito, Jonathas de Andrade, Soe Yu Nwe, Vasco Araujo, Vuth Lyno และ Yonamine)

How Many Worlds Are We?


by Ayrson Heraclito, Jonathas de Andrade, Pratchaya Phinthong, Soe Yu Nwe, Tawaechai Puntusawasdi, Torlarp Larpjaroensook, Vasco Araujo, Vuth Lyno, Wantanee Siripattananuntakul and Yonamine
โดย ต่อลาภ ลาภเจริญสุข, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, ปรัชญา พิณทอง, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร, Ayrson Heraclito, Jonathas de Andrade, Soe Yu Nwe, Vasco Araujo, Vuth Lyno และ Yonamine
on 20 July – 29 October 2023

at 3rd Floor, Gallery 1-2, Jim Thompson Art Center, Bangkok

Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition By The Association of Siamese Architects and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition | นิทรรศการสถาปัตยกรรม โดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย

Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition
นิทรรศการสถาปัตยกรรม


by The Association of Siamese Architects and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition
โดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย
on 18 July - 6 August 2023

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Global WARning By Krissadank Intasorn, Narate Jung, Teerawat Nutcharoenpol and Tetat Tanachokthaweporn (กฤษฎางค์ อินทะสอน, ณเรศ จึง, ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล และ ธีธัช ธนโชคทวีพร)

Global WARning


by Krissadank Intasorn, Narate Jung, Teerawat Nutcharoenpol and Tetat Tanachokthaweporn
โดย กฤษฎางค์ อินทะสอน, ณเรศ จึง, ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล และ ธีธัช ธนโชคทวีพร
on 17 July - 20 August 2023

at Matdot Art Center, Bangkok

(without intension) By Christopher Stern (คริสโตเฟอร์ สเติร์น)

(without intension)


by Christopher Stern
โดย คริสโตเฟอร์ สเติร์น
on 17 July - 8 August 2023

at Baan Tuek Art Center, Chiang Mai

HAUS By Wanlop Hansunthai and guest artist Kritsada Phonchai (วัลลภ หาญสันเทียะ และศิลปินรับเชิญ กฤษฎา ผลไชย)

HAUS


by Wanlop Hansunthai and guest artist Kritsada Phonchai
โดย วัลลภ หาญสันเทียะ และศิลปินรับเชิญ กฤษฎา ผลไชย
on 15 July - 26 August 2023

at Head High Second Floor, Chiang Mai

Watch Goddess Appear By Pahas Thongting | ชมเทพธิดาจำแลง โดย พะหัสย์ ทองติง

Watch Goddess Appear
ชมเทพธิดาจำแลง


by Pahas Thongting
โดย พะหัสย์ ทองติง
on 15 July - 13 August 2023

at SOUL SPACE Gallery & Art Studio, Chon Buri

POTRAIT By Sirode Siramanon, Sittichai Tangkatitham, Manon Sutham, Marcela Paz, Misha Maganet, Vlada Lee, Maxim Maltykov and Damian Black (ศิโรจน์ สิรมานนท์, สิทธิชัย ตั้งคติธรรม, มานนท์ สุธรรม, Marcela Paz, Misha Maganet, Vlada Lee, Maxim Maltykov และ Damian Black)

POTRAIT


by Sirode Siramanon, Sittichai Tangkatitham, Manon Sutham, Marcela Paz, Misha Maganet, Vlada Lee, Maxim Maltykov and Damian Black
โดย ศิโรจน์ สิรมานนท์, สิทธิชัย ตั้งคติธรรม, มานนท์ สุธรรม, Marcela Paz, Misha Maganet, Vlada Lee, Maxim Maltykov และ Damian Black
on 15 July - 13 August 2023

at Sathorn 11 Art Space, Bangkok

Khwām cheụ̄̀x (belief) By Treetana Veeraprapan (88TGU) (ตรีธนา วีระประพันธ์)

Khwām cheụ̄̀x (belief)


by Treetana Veeraprapan (88TGU)
โดย ตรีธนา วีระประพันธ์
on 8 July - 23 September 2023

at WTF Gallery and Café, Bangkok

UNDER THE BURNING SUN THE GRASS IS GREENER By Lek Kiatsirikajorn (เล็ก เกียรติศิริขจร)

UNDER THE BURNING SUN THE GRASS IS GREENER


by Lek Kiatsirikajorn
โดย เล็ก เกียรติศิริขจร
on 8 July - 3 September 2023

at HOP PHOTO GALLERY, Bangkok

Some Time By Natthawut Taeja (ณัฐวุฒิ เตจา)

Some Time


by Natthawut Taeja
โดย ณัฐวุฒิ เตจา
on 8 July - 3 September 2023

at WHOOP!, 3rd floor, MUNx2, Seacon Square Srinakarin, Bangkok

Mun Jung Bear By Preyawit Nilachulaka and Youenmo Koo | มันส์ จุง แบร์ โดย ปรียวิศว์ นิลจุลกะ และ ยอนโม คู

Mun Jung Bear
มันส์ จุง แบร์


by Preyawit Nilachulaka and Youenmo Koo
โดย ปรียวิศว์ นิลจุลกะ และ ยอนโม คู
on 8 July - 8 August 2023

at Private Viewing Room, 3rd Floor, JWD Art Space, Bangkok

PATH By Chanchai Boriboon (ชาญชัย บริบูรณ์)

PATH


by Chanchai Boriboon
โดย ชาญชัย บริบูรณ์
on 8 July - 7 August 2023

at PLAY art house, Bangkok

'Consequences of the World and Life' Solo Art Exhibition By Phattharakorn Singthong

'Consequences of the World and Life' Solo Art Exhibition


by Phattharakorn Singthong
โดย ภัทรกร สิงห์ทอง
on 7 July - 31 August 2023

at 1st Floor, Iconluxe Pop Up Space, ICONSIAM, Bangkok

The 9th Art Exhibition of the Students and Staff of CUD: AFTER SHOCK | นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 9

The 9th Art Exhibition of the Students and Staff of CUD: AFTER SHOCK
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 9


by Students and Staff of Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
โดย นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
on 3 July - 4 August 2023

at Office of Art and Culture, Chulalongkorn University, Bangkok

Maxnifier, print art exhibtion | นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ โดย รัสมี เวระนะ, จารุพัชร อาชวะสมิต, กนต์ธร สัจจีกูล, พงษ์พันธ์ รุ่งหิรัญรักษ์, มหาสมุทร อัครเดโชทรัพย์, ธงชัย ศิรินันทิภาคย์, จุรีพร กมลธรรมกุล, อนุสรณ์ ไชยอยู่, ทมะ ลิปิมาศ, เมธาสิทธิ์ บุญเอกบุศย์ และศิลปินต่างชาติกว่า 30 ท่าน

Maxnifier, print art exhibtion
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์


by Rasmee Wayrana, Jarupatcha Achavasmit, Kontorn Satjeekul, Pongpan Runghiranrak, Mahasamoot Aukkaladechosub, Thongchai Sirinanthipak, Jureeporn Gamontummagul, Anusorn Chaiyu, Tama Lipimas, Metasit Bunaikbuth and more than 30 International Artists
โดย รัสมี เวระนะ, จารุพัชร อาชวะสมิต, กนต์ธร สัจจีกูล, พงษ์พันธ์ รุ่งหิรัญรักษ์, มหาสมุทร อัครเดโชทรัพย์, ธงชัย ศิรินันทิภาคย์, จุรีพร กมลธรรมกุล, อนุสรณ์ ไชยอยู่, ทมะ ลิปิมาศ, เมธาสิทธิ์ บุญเอกบุศย์ และศิลปินต่างชาติกว่า 30 ท่าน
on 1 July - 30 August 2023

at Broccoli Revolution, Bangkok

“X2C7/mon” Group Printmaking Exhibition By 5 Printmaker:- Aunsorn Chaiyu, Chisanuphol Presanvorakitkool, Metasit Bunaikbuth, Poom Wisidwinyoo and Teetouch Tetsaransirikul

“X2C7/mon” Group Printmaking Exhibition


by 5 Printmaker:- Aunsorn Chaiyu, Chisanuphol Presanvorakitkool, Metasit Bunaikbuth, Poom Wisidwinyoo and Teetouch Tetsaransirikul
โดย 5 ศิลปินภาพพิมพ์ชาวไทย:- อนุสรณ์ ไชยอยู่, ชิษณุพล ประสานวรกิจกุล, เมธาสิทธิ์ บุญเอกบุศย์, ภูมิ วิศิษฏ์วิญญู และ ธีธัช เตชสราญสิริกุล
on 24 June - 31 August 2023

at Arun Amarin 23 Art Space (HAYDAY CAFE x mo.jo), Bangkok

Yagi, Photo Exhibition (นิทรรศการภาพถ่าย

Yagi, Photo Exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย "ยากี"


by Kakiji Yagi
on 9 June - 25 August 2023

at Chiang Mai House of Photography, Chiang Mai

Hopefully By Korakot Sangnoy and Muhammadsuriyee Masu (กรกฎ สังข์น้อย และ มูฮัมหมัดซุริยี มะซู)

Hopefully


by Korakot Sangnoy and Muhammadsuriyee Masu
โดย กรกฎ สังข์น้อย และ มูฮัมหมัดซุริยี มะซู
on 3 June – 27 August 2023

at VS 24 Gallery, Bangkok

SUPHAN’S Echoes

SUPHAN’S Echoes


by Chanon Tassa, Wisoot Suttigulvet, Prakit Kobkijwattana, Wisit Pimpimon, Krit Chantranet, Ruj Tawalunnop, Unchalee Anantawat, Pachara Piyasongsoot, Trinnapat Chaisitthisak, Kwanchai Sinpru, Noppanan Thannaree, Chayanich Muangthai, Pronyamal Sutthang, Vacharanont Sinvaravatn, Wal Chirachaisakul and Wittawat Suksai
โดย ชานนท์ ทัสสะ, วิสูตร สุทธิกุลเวทย์, ประกิต กอบกิจวัฒนา, วิศิษฐ พิมพิมล, กริช จันทรเนตร, รุจน์ ถวัลย์อรรณพ, อัญชลี อนันตวัฒน์, พชร ปิยะทรงสุทธิ์, ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์, ขวัญชัย สินปรุ, นพนันท์ ทันนารี, ชญานิษฐ์ ม่วงไทย, พรยมล สุทธัง, วัชรนนท์ สินวราวัฒน์, วาฬร์ จิรชัยสกุล และ วิทธวัช สุกใส
on 3 June - 6 August 2023

at 1984+1 gallery, Suphanburi

XSPACE ART HALL V.2 - ENLIVEN By Kristof Ghekiere, Bertrand Gossart, Taweechob Pinthong, Ping Hatta, Sahassawas Saenprach, Sitthidham Rohitasuk, สSudaporn Teja, Arjinjonathan Arjinkit and Opas Chotiphantawanon

XSPACE ART HALL V.2 - ENLIVEN


by Kristof Ghekiere, Bertrand Gossart, Taweechob Pinthong, Ping Hatta, Sahassawas Saenprach, Sitthidham Rohitasuk, สSudaporn Teja, Arjinjonathan Arjinkit and Opas Chotiphantawanon
โดย คริสตอฟ เตียรเคอรี, แบรทราน โกสารต์, ทวีชอบ ปิ่นทอง, ปิ๊ง หัตถะ, สหัสวรรษ แสนปราชญ์, สิทธิธรรม โรหิตะสุข, สุดาภรณ์ เตจา, อาจิณโจนาธาร อาจิณกิจ และ โอภาส โชติพันธวานนท์
on 20 May - 31 August 2023

at Xspace Gallery, Bangkok

ART-THAI-TIME : Bhirasri Institute of Modern Art Revisited | นิทรรศการ

ART-THAI-TIME : Bhirasri Institute of Modern Art Revisited
นิทรรศการ "ศิลปะ-ไทย-เวลา" เยือนย้อนหลังหอศิลป พีระศรี - โครงการ 100 ปี คอร์ราโด เฟโรชี (ศิลป พีระศรี) ถึงสยาม


by Bangkok Art and Cukture Centre, Silpa Bhirasri Foundation and Silpakorn University
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิหอศิลป พีระศรี และ มหาวิทยาลัยศิลปากร
on 9 May - 20 August 2023

at Bangkok Art and Cukture Centre (BACC), Bangkok