Rama IX Art Museum

Where Do We Go From Here? By Piyarat Piyapongwiwat (ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์)

Where Do We Go From Here?


by Piyarat Piyapongwiwat
โดย ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
on 24 April - 6 June 2021

at Gallery Ver, Bangkok

The Way of Enlightenment By Home-Sawan Umansap | จุลอวตาร โดย ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์

The Way of Enlightenment
จุลอวตาร


by Home-Sawan Umansap
โดย ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์
on 3 - 30 April 2021

at Number 1 Gallery, Bangkok

Phenomenon By Pacharaporn Baiposuwan, Sittiphon Lochaisong, Kreangkrai Sangtong and Nattanon Baiphowongse | ปรากฏการณ์ โดย พัชราภรณ์ ใบโพธิ์สุวรรณ์, สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์, เกรียงไกร แสงทอง และ ณัฐนนท์ ใบโพธิ์วงศ์

Phenomenon
ปรากฏการณ์


by Pacharaporn Baiposuwan, Sittiphon Lochaisong, Kreangkrai Sangtong and Nattanon Baiphowongse
โดย พัชราภรณ์ ใบโพธิ์สุวรรณ์, สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์, เกรียงไกร แสงทอง และ ณัฐนนท์ ใบโพธิ์วงศ์
on 1 - 22 April 2021

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

ciR-cuLAtion, Art Thesis By Master of Education, Faculty of Architecture Visual Arts, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | ศิลปนิพนธ์ เซอคิวเล’เชิน

ciR-cuLAtion, Art Thesis
ศิลปนิพนธ์ เซอคิวเล’เชิน


by Master of Education, Faculty of Architecture Visual Arts, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
โดย มหาบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รุ่งรวี โพธิ์นิยม ภัทรจาริน ฟักภู่ ปานวัตร เมืองมูล โชติภา สุนทรชูเกียรติ ภัทรพล ผุดมาก สิร์ปพัศ ครุฑไชยยันต์ เตวช เฉลียวคำนวน และ ณัฐพล นาคทรัพย์
on 23 April - 7 May 2021

at Galleria 3, 2nd Floor, River City, Bangkok

Imagination spoken through color By Wajana Chumpuang and Keziah Chumpuang | เล่นสีเล่าจินตนาการ โดย เด็กชายวจนะ ชุมพวง และ เด็กหญิงเคสิยาห์ ชุมพวง

Imagination spoken through color
เล่นสีเล่าจินตนาการ


by Wajana Chumpuang and Keziah Chumpuang
โดย เด็กชายวจนะ ชุมพวง และ เด็กหญิงเคสิยาห์ ชุมพวง
on 1 - 22 April 2021

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

begin and grow up By Tantikhon Nonkong, Raweepon Pradit, Prapat Thaweechat and Somprasong Seechan | การเริ่มต้นเจริญเติบโต โดย ตันติกร โนนกอง, รวีพล ประดิษฐ, ประพัฒน์ ทวีชาติ และ สมประสงค์ สีจันทร์

begin and grow up
การเริ่มต้นเจริญเติบโต


by Tantikhon Nonkong, Raweepon Pradit, Prapat Thaweechat and Somprasong Seechan
โดย ตันติกร โนนกอง, รวีพล ประดิษฐ, ประพัฒน์ ทวีชาติ และ สมประสงค์ สีจันทร์
on 26 March - 18 April 2021

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

One Faith- past and present By Thanpisit Saenchun | 1 ความเชื่อ 2 กาลเวลา โดย ธัญพิสิษฐ์ แสนจันทร์

One Faith- past and present
1 ความเชื่อ 2 กาลเวลา


by Thanpisit Saenchun
โดย ธัญพิสิษฐ์ แสนจันทร์
on 20 March - 1 May 2021

at Singhaklai House, Modchanaphai Foundation and Sawanbondin Farm & Tea House, Chiang Rai

OCAC’s ART COLLECTION By Office of Contemporary Art and Culture (OCAC) | นิทรรศการผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

OCAC’s ART COLLECTION
นิทรรศการผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


by Office of Contemporary Art and Culture (OCAC)
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
on 19 March - 9 May 2021

at Rajdumnern Contemporary Art Center (RCAC), Bangkok

New Ramayana By Surachet Prueksawunprasut (สุรเชษฐ พกฤษวันประสุต)

New Ramayana


by Surachet Prueksawunprasut
โดย สุรเชษฐ พกฤษวันประสุต
on 19 March - 30 April 2021

at Kalwit Studio & Gallery, Bangkok

The Distant Conversations By Jason Montinola, Kadin Tiu, Ronald Caringal, Wesley Valenzuela, Christian Develter, David Gerstein, Attasit Pokpong, Chamnan Chongpaiboon, Jakkee Kongkaew, Morakot Ketklao, Supmanee Chaisansuk and Thanistha Nunthapojn

The Distant Conversations


by Jason Montinola, Kadin Tiu, Ronald Caringal, Wesley Valenzuela, Christian Develter, David Gerstein, Attasit Pokpong, Chamnan Chongpaiboon, Jakkee Kongkaew, Morakot Ketklao, Supmanee Chaisansuk and Thanistha Nunthapojn
โดย เจสัน มอนติโนลา, เคดิน ทิว, โรนัลด์ คาร์ริงกัล, เวสลีย์ วาเลนซุเอลา, คริสเตียน เดเวลเทอร์, เดวิด เกอร์สไตน์, อรรถสิทธิ์ ปกป้อง, ชำนาญ จงไพบูลย์, จักรี คงแก้ว, มรกต เกษเกล้า, ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข และ ธนิษฐา​ นันทาพจน์
on 10 March - 30 April 2021

at RCB Galleria, Bangkok

Beyond the Stars, Book Illustration Exhibition By Thee Khanthavit | นิทรรศการภาพเขียนประกอบหนังสือ ไกลโพ้นฟ้าเหนือหมู่ดาราเจิดจ้า โดย ธีร์ ขันธวิทย์

Beyond the Stars, Book Illustration Exhibition
นิทรรศการภาพเขียนประกอบหนังสือ ไกลโพ้นฟ้าเหนือหมู่ดาราเจิดจ้า


by Thee Khanthavit
โดย ธีร์ ขันธวิทย์
on 9 March - 9 April 2021

at Yarnnakarn+AGO Building, Bangkok

blooming home By Khontarat Techatrisorn (คนธรัตน์ เตชะไตรศร)

blooming home


by Khontarat Techatrisorn
โดย คนธรัตน์ เตชะไตรศร
on 6 March - 25 April 2021

at The Jam Factory, Bangkok

While You Were Sleeping By Atchalinee Kesornsook, Onanong Kaewsomboon and Pang Torsuwan | ณ ขณะหลับ โดย อัชลินี เกษรศุกร์, อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์ และ แป้ง ต่อสุวรรณ

While You Were Sleeping
ณ ขณะหลับ


by Atchalinee Kesornsook, Onanong Kaewsomboon and Pang Torsuwan
โดย อัชลินี เกษรศุกร์, อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์ และ แป้ง ต่อสุวรรณ
on 6 March - 18 April 2021

at Palette Artspace, Bangkok

A Verse on Uncomposed Surface: A Gathering of Becoming Stories By Krittaporn Mahaweerarat, Nanut Thanapornrapee and Thapong Srisai | ‘ล่องตรีก’ ทุนเพื่อศิลปะ 2020 มอบทุน 3 ศิลปินรุ่นใหม่ ในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย โดย กฤตพร มหาวีระรัตน์, ณณฐ ธนพรรพี และ ฐพงค์ ศรีใส

A Verse on Uncomposed Surface: A Gathering of Becoming Stories
‘ล่องตรีก’ ทุนเพื่อศิลปะ 2020 มอบทุน 3 ศิลปินรุ่นใหม่ ในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย


by Krittaporn Mahaweerarat, Nanut Thanapornrapee and Thapong Srisai
โดย กฤตพร มหาวีระรัตน์, ณณฐ ธนพรรพี และ ฐพงค์ ศรีใส
on 5 March - 10 April 2021

at Ex Space, Sanam Chandra Art Gallery, Silpakorn University, Nakhon Pathom

The Study of a Long Distance Relationship By Aracha Cholitgul (อรช โชลิตกุล)

The Study of a Long Distance Relationship


by Aracha Cholitgul
โดย อรช โชลิตกุล
on 18 February – 20 April 2021

at Nova Contemporary, Bangkok

คิด วาด เขียน โดย เทพศิริ สุขโสภา (Thepsiri Suksopa)

คิด วาด เขียน


by Thepsiri Suksopa
โดย เทพศิริ สุขโสภา
on 1 February - 2 June 2021

at CU Art Culture, Bangkok

The Royal Photo Exhibition Life@Home By Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand | นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตยามอยู่บ้าน” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

The Royal Photo Exhibition "Life@Home" By Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตยามอยู่บ้าน” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


by The Royal Photographic Society of Thailand, Bangkok, Bangkok Art and Culture Centre and Photographic Arts Foundation
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
on 10 December 2020 - 18 April 2021

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

House Calls By Pinaree Sanpitak (พินรี สัณฑ์พิทักษ์)

House Calls


by Pinaree Sanpitak
โดย พินรี สัณฑ์พิทักษ์
on 10 October 2020 - 4 April 2021

at 100 Tonson Gallery, Bangkok