Rama IX Art Museum

“EX-LIBRIS m/t” Printmaking Exhibition By Metasit Bunaikbuth (เมธาสิทธิ์ บุญเอกบุศย์)

“EX-LIBRIS m/t” Printmaking Exhibition


by Metasit Bunaikbuth
โดย เมธาสิทธิ์ บุญเอกบุศย์
on 8 April - 28 May 2023

at Arun Amarin 23 Art Space (AA.23 Art Space), Bangkok

Content without Light By Tamruja Dharmasaroja | สว่างไสวไร้แสง โดย ธรรมรุจา ธรรมสโรช

Content without Light
สว่างไสวไร้แสง


by Tamruja Dharmasaroja
โดย ธรรมรุจา ธรรมสโรช
on 27 April - 9 May 2023

at Palette Artspace, Bangkok

Thru the Straits of Demos By Kornkrit Jianpinidnan (กรกฤช เจียรพินิจนันท์)

Thru the Straits of Demos


by Kornkrit Jianpinidnan
โดย กรกฤช เจียรพินิจนันท์
on 22 April - 3 June 2023

at Bangkok CityCity Gallery, Bangkok

Area 721,346 By Niwat Manatpiyalert (นิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ)

Area 721,346


by Niwat Manatpiyalert
โดย นิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ
on 22 April - 18 June 2023

at Gallery VER, Bangkok

Blaze & Breeze Woodcut Exhibition By Warisara Apisampinwong and Manatchaya Kitprasert (วริศรา อภิสัมภินวงค์ และ มนัชญา กิจประเสริฐ)

Blaze & Breeze Woodcut Exhibition


by Warisara Apisampinwong and Manatchaya Kitprasert
โดย วริศรา อภิสัมภินวงค์ และ มนัชญา กิจประเสริฐ
on 4 April - 20 May 2023

at ARDEL’s Third Place Gallery (Thonglor soi 10), Bangkok

Master ∞ Artist By Kard Klamnoi and Vasan Sitthiket | ศิษย์มีครู โดย กาศ กล่ำน้อย และ วสันต์ สิทธิเขตต์

Master ∞ Artist
ศิษย์มีครู


by Kard Klamnoi and Vasan Sitthiket
โดย กาศ กล่ำน้อย และ วสันต์ สิทธิเขตต์
on 18 April - 28 May 2023

at Rebel Art Space Chinatown, Bangkok

The Archetype and the Avant-Garde: Luminous Journey By Preecha Thaothong and Pongpan Suriyapat (ปรีชา เถาทอง และ พงษ์พันธ์ สุริยภัทร)

The Archetype and the Avant-Garde: Luminous Journey


by Preecha Thaothong and Pongpan Suriyapat
โดย ปรีชา เถาทอง และ พงษ์พันธ์ สุริยภัทร
on 29 April - 7 June 2023

at La Lanta Fine Art, Bangkok

When Suvarnabhumi Orbits to the Sun By 23 Thai Artists | เมื่อสุวรรณภูมิเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ โดย 23 ศิลปินไทย

When Suvarnabhumi Orbits to the Sun
เมื่อสุวรรณภูมิเข้าใกล้ดวงอาทิตย์


by 23 Thai Artists
โดย 23 ศิลปินไทย
on 8 - 30 April 2023

at Museum of Contemporary Art (MOCA), Bangkok

Secret Body By Jetketkarn Taikaew, Yasinee Saeung, Phatcharacom Nopacoh and Palawat Ngamsa-ard (เจตเกษการณ์ ไตแก้ว, ญาศิณี แซ่อึ๊ง, พัชราคำ นพเคราะห์ และ พลวัตร งามสอาด)

Secret Body


by Jetketkarn Taikaew, Yasinee Saeung, Phatcharacom Nopacoh and Palawat Ngamsa-ard
โดย เจตเกษการณ์ ไตแก้ว, ญาศิณี แซ่อึ๊ง, พัชราคำ นพเคราะห์ และ พลวัตร งามสอาด
on 22 April - 25 June 2023

at WHOOP, Bangkok

Pleased to meet me | (ยินดีที่ได้รู้จักฉัน)

Pleased to meet me
(ยินดีที่ได้รู้จักฉัน)


by 17 Artists:- Thanarit Thipwaree, Pat Yingcharoen, Tewaporn Maikongkeaw, Boonhlue Yangsouy, Kowit Wattanarach, Thinnapat Takuear, Thanchanok Phakulsantikorn, Rachata Siriyakul, Kongpop Benjanirat, Krisanapon Piapaiboon, Sahapab Lerdsamatijit, Anon Leartpullpol, Prawit Lumcharoen, Ponlawat Samidee, Ekasit Rayubsang, Rattapoom Piwpantamit and Verapong Sritrakulkitjakarn
โดย ศิลปิน 17 ท่าน:- ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, พัทธ์ ยิ่งเจริญ, เทวพร ใหม่คงแก้ว, บุญเหลือ ยางสวย, โกวิท วัฒนราช, ทินพัฒน์ ทาเครือ, ธัญชนก ผลากุลสันติกร, รชต ศิริยกุล, ก้องภพ เบ็ญจนิรัตน์, กฤษณะพล เปียไพบูลย์,สหภาพ เลิศสมาธิจิตร, อานนท์ เลิศพูลผล, ประวิทย์ ล้ำเจริญ, พลวัฒน์ สามิดี, เอกสิทธิ์ ระยับแสง, รัฐภูมิ ผิวพันธมิตร เเละ อายิโน๊ะ วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ
on 29 April - 20 May 2023

at Number1 gallery at River City Bangkok, Bangkok

Landing in Utopia | นิทรรศการภาพถ่าย

Landing in Utopia
นิทรรศการภาพถ่าย


by Journalist Group:- Amphol Thongmueangluang, Athit Perawongmetha, Atiwat Silpamethanont, Chin Chomdee, Kan Sangthong, James Willson, Non Meewattananon, Peerapon Boonyakiat, Putipong Thanyapant, Rachanon Intharaksa, Sawita Poonsatien, Seksan Rochanametakul, Somsak Natthong, Sophon Susena, Suppanatt Rattanathanaprasan, Tanakit Kitsanayunyong, Tanat Chayaphattharitthee, Tawan Pongphat, Taweechai Chantawong, Vichan Poti and Wissarut Verasopon
โดย ช่างภาพข่าว:- กันต์ แสงทอง, เจมส์ วิลสัน, ชิน ชมดี, ตะวัน พงศ์แพทย์, ทวีชัย จันทะวงค์, ธนกฤต กฤษณยรรยง, ธนัท ชยพัทธฤทธี, นนท์ มีวัฒนานนท์, พีระพล บุณยเกียรติ, พุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์, รชานนท์ อินทรักษา, วิชาญ โพธิ, วิศรุต วีระโสภณ, ศวิตา พูลเสถียร, สมศักดิ์ เนตรทอง, สุภณัฐ รัตนธนาประสาน, เสกสรร โรจนเมธากุล, โสภน สุเสนา, อธิวัฒน์ ศิลปเมธานนท์, อธิษฐ์ พีระวงศ์เมธา และ อำพล ทองเมืองหลวง
on 22 April - 25 June 2023

at HOP PHOTO GALLERY, Bangkok

An International Photography Exhibition : Creative lifestyle in the age of new normal | นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ วิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ในช่วงเวลาความเป็นปกติใหม่

An International Photography Exhibition : Creative lifestyle in the age of new normal
นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ วิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ในช่วงเวลาความเป็นปกติใหม่


by Network of Deans and Heads in Communication Arts and Mass Media
โดย เครือข่ายคณบดีและหัวหน้าภาควิชาทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
on 25 - 27 April 2023

at Hall, 1st Floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

...I Think, Therefore I am By : 19 artists | เพราะฉันคิด ฉันจึงมีอยู่...โดย 19 ศิลปิน

...I Think, Therefore I am
เพราะฉันคิด ฉันจึงมีอยู่...


by 19 artists: AITOY, BOBBY LEASH, DISSORN NATTHAPAT, DONG PONGSATAT, FREAK, GOT JIRAYU TANTRAKUL, JENNARONG KHAEMADAN, KARN KARNJANAMAI, KEEYAPAT KATESAWAI, KITTAYA POOLSAWATDI, KIM JIHEE, KREME, NOTE KRITSADA, NYM TANIM, RONNACHAI KITISAKSIN, TARNTARA SUDADUNG, TAT NATTEE, THANWA HUANGSMUT, WISHULADA PANTHANUVONG
โดย 19 ศิลปิน: AITOY, BOBBY LEASH, ณัฐภัทร ดิสสร, พงษธัช อ่วยกลาง, FREAK, จิรายุ ตันตระกูล, เจนณรงค์ แคะมะดัน, กานต์ กาญจนามัย, คียาภัทร เกตุไสว, กฤตยา พูลสวัสดิ์, KIM JIHEE, KREME, กฤษดา ภควัตสุนทร, นิม ถนิมภรณ์, รณชัย กิติศักดิ์สิน, ธารธารา สุดาดวง, ณัฐธีร์ ศุจิธรา, ธันวา ห้วงสมุทร และ วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์
on 2 April - 7 May 2023

at Joyman Gallery, Bangkok

JABCHAI, thesis art exhibition By Final year student of Thai Sculpture and Thai Painting, Poh Chang College, Rajamangala University of Technology Rattanakosin | นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์-จับฉ่าย โดย นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสาขาประติมากรรมไทยและจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

JABCHAI, thesis art exhibition
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์-จับฉ่าย


by Final year student of Thai Sculpture and Thai Painting, Poh Chang College, Rajamangala University of Technology Rattanakosin
โดย นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสาขาประติมากรรมไทยและจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
on 10 - 23 April 2023

at RCB Artery, River City Bangkok, Bangkok

Human Lens, Art Thesis By Painting, Faculty of Arts Suan Sunandha Rajabhat University | นิทรรศการศิลปนิพนธ์ เลนส์มนุษย์ โดย นักศึกษาสาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Human Lens, Art Thesis
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ เลนส์มนุษย์


by Painting, Faculty of Arts Suan Sunandha Rajabhat University
โดย นักศึกษาสาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
on 18 - 30 April 2023

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

ART THESIS EXHIBITION By Fine and Applied Arts (Creative Painting), Burapha University | นิทรรศการเศษหนึ่งส่วนศิลป์ โดย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ART THESIS EXHIBITION
นิทรรศการเศษหนึ่งส่วนศิลป์


by Fine and Applied Arts (Creative Painting), Burapha University
โดย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
on 18 - 30 April 2023

at Hall, L Floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Echoes of the Past: An Exhibition of Antique Pianos and Persian Carpets By River City Bangkok and KACHA (ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก และ KACHA)

Echoes of the Past: An Exhibition of Antique Pianos and Persian Carpets


by River City Bangkok and KACHA
โดย ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก และ KACHA
on 1 - 23 April 2023

at RCB Artery, River City Bangkok, Bangkok

Flower and Cosmos: The Universe Within (2) By Sakul Intakul (สกุล อินทกุล)

Flower and Cosmos: The Universe Within (2)


by Sakul Intakul
โดย สกุล อินทกุล
on 30 March – 15 May 2023

at River City Bangkok, Bangkok

CHOICES: WHAT DO YOU STAND FOR? By Thai and French artists; Christine Blom, Juliette Boisdron, Pongkasul Chalao, Karma, LO_AV, Dojo Namwong, Vichit Nongnual, Ploy Phutpheng, Pring by Sucette, RT, Sailev, Tito and Melina Vaysset

CHOICES: WHAT DO YOU STAND FOR?, Exhibition and Fashion Show


by Thai and French artists; Christine Blom, Juliette Boisdron, Pongkasul Chalao, Karma, LO_AV, Dojo Namwong, Vichit Nongnual, Ploy Phutpheng, Pring by Sucette, RT, Sailev, Tito and Melina Vaysset
on 30 March – 1 April 2023

at Galileoasis Gallery, Bangkok

Between Earth and Heaven By Cornelis Hoek (คอร์เนลิส ฮุค)

Between Earth and Heaven


by Cornelis Hoek
โดย คอร์เนลิส ฮุค
on 25 March 29 April 2023

at Singhaklai House, ModChanaPhai Foundation, Chiangrai

AT THE MOMENT By Chattakan Vongsiri, Nathakorn Kanitvaranun and Udomsak Rachderm | ณ ช่วงขณะหนึ่ง โดย ฉัตตกาญจน์ วงษ์ศิริ, ณัฐกรณ์ คณิตวรานันท์ และ อุดมศักดิ์ ราชเดิม

AT THE MOMENT
ณ ช่วงขณะหนึ่ง


by Chattakan Vongsiri, Nathakorn Kanitvaranun and Udomsak Rachderm
โดย ฉัตตกาญจน์ วงษ์ศิริ, ณัฐกรณ์ คณิตวรานันท์ และ อุดมศักดิ์ ราชเดิม
on 21 March – 7 May 2023

at ARDEL Gallery of Modern Art, Bangkok

ECLIPSE By Prasong Luemuang | คราส โดย ประสงค์ ลือเมือง

ECLIPSE
คราส


by Prasong Luemuang
โดย ประสงค์ ลือเมือง
on 18 March - 18 July 2023

at JWD Art Space, Bangkok

Art for Air By Alisa Chunchue and Surajate Tongchua (อลิสา ฉุนเชื้อ และ สุรเจต ทองเจือ)

Art for Air


by Alisa Chunchue and Surajate Tongchua
โดย อลิสา ฉุนเชื้อ และ สุรเจต ทองเจือ
on 18 March - 29 April 2023

at Numthong Art Space, Bangkok

The End of Imagination By Narongyot Thongyu (ณรงค์ยศ ทองอยู่)

The End of Imagination


by Narongyot Thongyu
โดย ณรงค์ยศ ทองอยู่
on 11 March – 28 April 2023

at Suvannabhumi Art Gallery, Chiang Mai

Dear Customer, Ticket Sold are Non-Refundable By Sirawit Kuwawattananont and Sirin Muangman | นิทรรศการภาพถ่าย โดย ศิรวิทย์ คุววัฒนานนท์ และ ศิริน ม่วงมัน

Dear Customer, Ticket Sold are Non-Refundable
นิทรรศการภาพถ่าย


by Sirawit Kuwawattananont and Sirin Muangman
โดย ศิรวิทย์ คุววัฒนานนท์ และ ศิริน ม่วงมัน
on 11 March – 9 April 2023

at Window Gallery and Cafe, Bangkok

White Noise Photo Exhibition By Kathy Anne Lim | นิทรรศการภาพถ่าย หมอก หลอก หลอน โดย เคธี แอนน์ ลิม

White Noise Photo Exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย หมอก หลอก หลอน


by Kathy Anne Lim
โดย เคธี แอนน์ ลิม
on 4 March - 22 April 2023

at Kathmandu Photo Gallery, Bangkok

Neverland By Anothai Niruttimetee, Arrinya Kuntino, Mira Sureeratana, Pimchanok Teepapong, Prang Vejjajiva, Puttipong Pratanavanich and Wichuda Khuntijit (อโณทัย นิรุตติเมธี, อาริญญา กันธิโน, มิรา สุรีรัตน์, พิมพ์ชนก ทีปพงศ์, ปราง เวชชาชีวะ, พุฒิพงศ์ ปรารถนวนิช และ วิชุดา ขันติจิตร)

Neverland


by Anothai Niruttimetee, Arrinya Kuntino, Mira Sureeratana, Pimchanok Teepapong, Prang Vejjajiva, Puttipong Pratanavanich and Wichuda Khuntijit
โดย อโณทัย นิรุตติเมธี, อาริญญา กันธิโน, มิรา สุรีรัตน์, พิมพ์ชนก ทีปพงศ์, ปราง เวชชาชีวะ, พุฒิพงศ์ ปรารถนวนิช และ วิชุดา ขันติจิตร
on 25 February - 15 April 2023

at River City Bangkok, Bangkok

Spiritual Line By Saravudth Duangchampa (ศราวุธ ดวงจำปา)

Spiritual Line


by Saravudth Duangchampa
โดย ศราวุธ ดวงจำปา
on 24 February - 24 May 2023

at Muguet de Café & Art space, Porestva Hotel, Chon Buri

Pink, Black & Blue, Photo Exhibition By Manit Sriwanichpoom | นิทรรศการภาพถ่าย โดย มานิต ศรีวานิชภูมิ

Pink, Black & Blue, Photo Exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย


by Manit Sriwanichpoom
โดย มานิต ศรีวานิชภูมิ
on 11 February - 9 April 2023

at HOP PHOTO GALLERY, Bangkok

The Good Place By Kanrapee Chokpaiboon (กันต์รพี โชคไพบูลย์)

The Good Place


by Kanrapee Chokpaiboon
โดย กันต์รพี โชคไพบูลย์
on 11 February - 9 April 2023

at WHOOP!, 3rd floor, MUNx2 Zone, Seacon Square Srinakarin, Bangkok

Enigma By Verapong Sritrakulkitjakarn Ayino | ปริศนา โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ อายิโน๊ะ

Enigma
ปริศนา


by Verapong Sritrakulkitjakarn Ayino
โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ อายิโน๊ะ
on 11 March – 2 April 2023

at Number1 gallery, Bangkok

Chiang Mai Blooms city gallery 2023, Photo Exhibition By jeunes filles en fleurs by Fabrice Mabillot (นิทรรศการภาพถ่าย)

Chiang Mai Blooms city gallery 2023, Photo Exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย


by jeunes filles en fleurs by Fabrice Mabillot
on 3 February - 28 April 2023

at Chiang Mai House of Photography, Chiang Mai

มิติความทรงจำ โดย ศิลปินกลุ่ม

มิติความทรงจำ


by Winai Prabripoo, Sompop Budtarad, Witoon Chaidee, Witaya Tanasuit, Viroj Klommanop, Sulee Taweewattana, Nattapong Piyamaporn and Rungtiva Esichaikul
โดย ศิลปินกลุ่ม "เพื่อนเก่าเล่าศิลป์ใหม่":- วินัย ปราบริปู, สมภพ บุตราช, วิฑรูย์ ไชยดี, วิทยา ธนะสูตร, วิโรจน์ กล่อมมานพ, ศุลี ทวีวรรธนะ, ณัฐพงศ์ ปิยมาภรณ์ และ รุ่งทิวา อิสิชัยกุล
on 27 January - 18 April 2023

at Nan Riverside Art Space, Nan

Special Exhibition 100 Years of Silpa to Siam : Aesthetics of Modern Art | นิทรรศการพิเศษ 100 ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย

Special Exhibition "100 Years of Silpa to Siam : Aesthetics of Modern Art"
นิทรรศการพิเศษ "100 ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย"


on 18 January - 9 April 2023

at Building 4, The National Gallery, Bangkok

Field Collapse - Art project By Savinee Buranasilapin and Tom Dannecker (ศาวินี บูรณศิลปิน และ Tom Dannecker)

Field Collapse - Art project


by Savinee Buranasilapin and Tom Dannecker
โดย ศาวินี บูรณศิลปิน และ Tom Dannecker
on 26 November 2022 - 28 May 2023

at 100 Tonson, Bangkok