Rama IX Art Museum
Exhibitions 2018 | นิทรรศการศิลปะ 2561

FIRST EDITION, Printmaking Exhibition | นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1

FIRST EDITION, Printmaking Exhibition
นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ “พิมพ์ครั้งที่ 1”


by ARTED47, Faculty of Education, Chulalongkorn University
โดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
on 20 March - 28 April 2018


at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

THE HEAVEN  When the music hits, we feel no pain By Panupong Onrak | ศิลปะจากเสียงเพลงบนสรวงสวรรค์ โดย ภาณุพงค์ อ่อนรักษ์

THE HEAVEN When the music hits, we feel no pain
ศิลปะจากเสียงเพลงบนสรวงสวรรค์


by Panupong Onrak
โดย ภาณุพงค์ อ่อนรักษ์
on 31 March - 15 April 2018

at Our Secret Base Hostel, Bangkok

A Painting Exhibition with No Title By Somboon Hormtientong | นิทรรศการจิตรกรรมไม่มีชื่อ โดย สมบูรณ์ หอมเทียนทอง

A Painting Exhibition with No Title
นิทรรศการจิตรกรรมไม่มีชื่อ


by Somboon Hormtientong
โดย สมบูรณ์ หอมเทียนทอง
on 24 March - 30 April 2018

at Numthong Gallery at Aree, Bangkok

Chuang Moolpinit : Love Dharma Esthetic Art Exhibition in the Collection of Sermkhun Kunawong | นิทรรศการศิลปะ ช่วง มูลพินิจ ความรัก ธรรมะ ความงาม ในผลงานสะสมของ เสริมคุณ คุณาวงศ์

Chuang Moolpinit : Love Dharma Esthetic Art Exhibition in the Collection of Sermkhun Kunawong
นิทรรศการศิลปะ ช่วง มูลพินิจ ความรัก ธรรมะ ความงาม ในผลงานสะสมของ เสริมคุณ คุณาวงศ์


by Bangkok Sculpture Center
โดย ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
on Today until 1 July 2018

at Bangkok Sculpture Center, Room 407, 4th Floor, Bangkok Art and Culture Centre (Bacc), Bangkok

Tropical Trauma By Woraphan Intaraworapad | ถังแดงแสลงใจ โดย วรพันธ์ อินทรวรพัฒน์

Tropical Trauma
ถังแดงแสลงใจ


by Woraphan Intaraworapad
โดย วรพันธ์ อินทรวรพัฒน์
on 31 March - 3 May 2018

at YMD Art Space, Khon Kaen

ARTISTS NAKA By Panorama of Contemporary Thai Artists

ARTISTS NAKA


by Panorama of Contemporary Thai Artists
on 29 March - 22 May 2018

at Galerie ADLER, Bangkok

19 Black Edition By Cherdwood Sakolaya เชิดวุฒิ สกลยา

19 Black Edition


by Cherdwood Sakolaya | โดย เชิดวุฒิ สกลยา
on 27 March – 31 May 2018

at Rebel Art Space, Bangkok

ART:  ARTISTS : EXCHANGE, Art Exhibition By Exchange Students of 2017 | นิทรรศการผลงานนักศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560

ART: ARTISTS : EXCHANGE, Art Exhibition
นิทรรศการผลงานนักศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560


by Exchange Students of 2017
โดย นักศึกษาศิลปินโครงการแลกเปลี่ยน คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
on 21 - 30 March 2018

at H.R.H Princess Sirindhorn Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Sanamchandra Palace, Nakhonpathom

TRANSITION Art Exhibition By Sculpture Department, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts | ส่งผ่าน โดย ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

TRANSITION Art Exhibition
ส่งผ่าน


by Sculpture Department, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts
โดย ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
on 21 - 30 March 2018

at H.R.H Princess Sirindhorn Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Sanamchandra Palace, Nakhonpathom

also By SalahWarin Jaijuntuck, Supamas Taveechotipart, Ponpassapon Bnyaritthanone and Tetat Tanachoktaweporn

also


by SalahWarin Jaijuntuck, Supamas Taveechotipart, Ponpassapon Bnyaritthanone and Tetat Tanachoktaweporn
โดย สล่าวารินทร์ ใจจันทึก, ศุภมาส ทวีโชติภัทร์, พรภัสสร์ภรณ์ บุณยฤทธนนท์ และ ธีธัช ธนโชคทวีพร
on 13 March - 14 April 2018

at Yuyuan art gallery @ Lhong1919, Bangkok

Breakin' the Walls, Graffiti Exhibition | ทลายกำแพงศิลป์

Breakin' the Walls, Graffiti Exhibition
ทลายกำแพงศิลป์


by Graffiti Artists and Fine Art; Verapong Sritrakulkitjakarn
โดย Graffiti ชั้นนำของเมืองไทย เกือบ 20 ท่าน และศิลปิน Fine Art วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ
on 16 - 31 March 2018

at Rajdumnern Contemporary Art Center (RCAC), Bangkok

Blood Sweat Beer Part: Medium Rare | สุก(สุข)ดิบดิบ

Blood Sweat Beer Part: Medium Rare
สุก(สุข)ดิบดิบ


by Kowut Suphawanichleela, Naren Ruengwong, Parinya Pichetsiriporn, Perapan Nunthachai, Pichet Rujivararat, Pongpetch Keaw-on and Wanpracha Thitipaisal
โดย โกวิท ศุภวาณิชย์ลีลา, นเรนทร์ เรืองวงศ์, ปริญญา พิเชษฐศิริพร, พีระพันธ์ นันทะชัย, พิเชฐ รุจิวรารัตน์, พงษ์เพชร เขียวอ่อน และ วันประชา ธิติไพศาล
on 30 March - 28 April 2018

at Kalwit Studio & Gallery, Bangkok

Jaruwat: Mostly People By Jaruwat Normrubporn | จารุวัฒน์: คนในความจำ โดย จารุวัฒน์ น้อมรับพร

Jaruwat: Mostly People
จารุวัฒน์: คนในความจำ


by Jaruwat Normrubporn | โดย จารุวัฒน์ น้อมรับพร
on 3 March - 30 April 2018

at Pullman Bangkok Hotel G, Bangkok

The 17th Silpa Bhirasri Creativity Grants | นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 17

The 17th Silpa Bhirasri Creativity Grants
นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 17


by Thongchai Yukantapornpong, Teerapon Hosanga, Nopchai Ungkavatanapong, Santi Thongsuk, Suradech Wattanapraditchai, Suwit Mapajuab and Utai Nopsiri
โดย ธงชัย ยุคันตพรพงษ์, ธีรพล หอสง่า, นพไชย อังควัฒนะพงษ์, สันติ ทองสุข, สุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย, สุวิทย์ มาประจวบ และ อุทัย นพศิริ
on 9 March - 5 April 2018

at Art Centre Silpakorn University, Bangkok

นางใน

นางใน


by Vasan Sitthiket, Sompop Budtarad, Warawoot Chusangthong, Rearngsak Boonyavanishkul, Suwat Wanmanee, Somyot Kumsang, Tawatchai Somkong, Suwit Jaipom, Thanarit Thipwaree, Nawin Biadklang, Chatchawan Rodklongtan, Yotaka Jullobol, Kritsana Chaikitwattana, Prasit Emthim, Suporn Kaewda, Ittiphon Phattarachon, Charit Phusiri, Jakkee Kongkaew and Manit Srisuwan
โดย 19 ศิลปินระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติ:- วสันต์ สิทธิเขตต์, สมภพ บุตราช, วราวุธ ชูแสงทอง, เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, สุวัฒน์ วรรณมณี, สมยศ คำแสง, ธวัชชัย สมคง, สุวิทย์ ใจป้อม, ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, นาวิน เบียดกลาง, ชัชวาล รอดคลองตัน, โยทะกา จุลโลบล, กฤษณะ ชัยกิจวัฒนะ, ประสิทธิ เอมทิม, สุพร แก้วดา, อิทธิพล พัฒรชนม์, ชฤต ภู่ศิริ, จักรี คงแก้ว และ มานิตย์ ศรีสุวรรณ์
on 2 - 31 March 2018

at 333 BABABA Gallery, River City, Bangkok

Maybe tomorrow By Apiwat Banler อภิวัฒน์ บรรลือ

Maybe tomorrow


by Apiwat Banler | โดย อภิวัฒน์ บรรลือ
on 3 - 17 March 2018

at Midnice Gallery, Bangkok

Molten love melt into happiness By Chaiporn Panichrutiwong | สุข.รัก.ละลาย โดย ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Molten love melt into happiness
สุข.รัก.ละลาย


by Chaiporn Panichrutiwong | โดย ชัยพร พานิชรุทติวงศ์
on 3 - 24 March 2018

at Number 1 Gallery, Bangkok

จิตรกรรมสีน้ำ ภาพลักษณ์จากสี โดย โกศล พิณกุล | PAINTERY IMAGE By Kosol Pinkul

PAINTERY IMAGE
จิตรกรรมสีน้ำ ภาพลักษณ์จากสี


by Kosol Pinkul | โดย โกศล พิณกุล
on 7 - 29 March 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok>

นิทรรศการเชิดชูเกียรติ วันเล่าเรื่อง โดย พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา Phanpen Chaypreecha

นิทรรศการเชิดชูเกียรติ “วันเล่าเรื่อง”


by Phanpen Chaypreecha | โดย พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา
on 7 March - 8 April 2018

at The National Gallery, Bangkok

จักรวาลสมดุล โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา Alongkorn Lauwatthana

จักรวาลสมดุล


by Alongkorn Lauwatthana | โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา
on 12 – 25 March 2018

at Treandy Gallery, Room 5-6 2 Fl. JJ Mall, Bangkok

Miss Pachi’s Zap! By Parichart Suphaphan | สาวภาชี โดย ปาริชาติ ศุภพันธ์

Miss Pachi’s Zap!
สาวภาชี


by Parichart Suphaphan | โดย ปาริชาติ ศุภพันธ์
on 7 March - 5 April 2018

at The National Gallery, Bangkok

EDEN By Piyatat Hemmatat | หิมพานต์ โดย ปิยทัต เหมทัต

EDEN
หิมพานต์


by Piyatat Hemmatat | โดย ปิยทัต เหมทัต
on 8 - 24 March 2018

at Serindia Gallery, Bangkok

HOH By Mae Lao River Artist Group | โฮ๊ะ โดย กลุ่มศิลปินแม่น้ำแม่ลาว

HOH
โฮ๊ะ


by Mae Lao River Artist Group | โดย กลุ่มศิลปินแม่น้ำแม่ลาว
on 17 March - 30 April 2018

at Ryokan Art Center, Chiang Rai

Chulalongkorn University Art Collection Hem Vejakorn: The Artist of Siam | จุฬาฯสรรศิลป์: เหม เวชกร ศิลปินแห่งสยาม

Chulalongkorn University Art Collection Hem Vejakorn: The Artist of Siam
จุฬาฯสรรศิลป์: เหม เวชกร ศิลปินแห่งสยาม


by Hem Vejakorn | โดย ผลงานศิลปะในโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
on 20 March - 22 June 2018

at Culture Building, Chulalongkorn University, Bangkok

Sawasdee Thailand By Thaneepan Jotikasthira | สวัสดี ประเทศไทย โดย ธนีพรรณ โชติกเสถียร

Sawasdee Thailand
สวัสดี ประเทศไทย


by Thaneepan Jotikasthira | โดย ธนีพรรณ โชติกเสถียร
on 12 - 27 March 2018

at CU. Museum, Bangkok

3H13 : HEAD HEART HANDS 2561

3H13 : HEAD HEART HANDS 2561


by Ph.D. Visual Arts, Silpakorn University Vol. 3
โดย ดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 3 on 26 - 30 March 2018

at H.R.H Princess Sirindhorn Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Sanamchandra Palace, Nakhonpathom

Som Soo Exhibition | นิทรรศการ ศมสู่ โดย คณาจารย์ ศิลปิน นักออกแบบในนาม “กลุ่มแต่งแต้ม”

Som Soo Exhibition
นิทรรศการ ศมสู่


โดย คณาจารย์ ศิลปิน นักออกแบบในนาม “กลุ่มแต่งแต้ม” on 16 - 30 March 2018

at g23 Art Gallery, Srinakharinwirot University, Bangkok

Different Beauty to the Oriental Soul part 2 | ความงามที่แตกต่าง สู่จิตวิญญาณตะวันออก: 2

Different Beauty to the Oriental Soul part 2
ความงามที่แตกต่าง สู่จิตวิญญาณตะวันออก: 2


by Korodol Kuljasiri, Chinnasri Janmanee, Paramat Lueng-on, Phantouch (Boonpan) Wongpakdee, Sanamchai Puangraya and Ittiphon phattarachon
โดย กรดล กุลจารุสิริ, ชินสีห์ จันทร์มณี, ปรมัตถ์ เหลืองอ่อน, พันธุ์ธัช (บุญพันธุ์) วงศ์ภักดี, สนามชัย พวงระย้า และ อิทธิพล พัฒรชนม์
on 10 - 30 March 2018

at Sathorn 11 Art Space, Bangkok

A Photographic Exhibition By Jakrin von Bueren | นิทรรศการภาพถ่าย 'ไม่รู้สิ แต่ผมชอบ' โดย จักรินทร์ วอน บูเรน

An Instinct for Surprise (Don’t Know the Reason, I Just Like It), Photographic Exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย 'ไม่รู้สิ แต่ผมชอบ'


by Jakrin von Bueren | โดย จักรินทร์ วอน บูเรน
on 10 March - 28 April 2018

at Kathmandu Photo Gallery, Bangkok

Art Thesis Exhibition | นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาออกแบบ ปีการศึกษา 2560 'ยกคลาส'

Art Thesis Exhibition
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาออกแบบ ปีการศึกษา 2560 'ยกคลาส'


by 4th year students in Visual Communication Design, Poh-Chang Academy of Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin
โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
on 27 March - 1 April 2018

at Bangkok Art and Culture Centre (Bacc), Bangkok

B(l)acktobasic, A Photography Exhibition By Chawanvit Lertnimanoradee

B(l)acktobasic, A Photography Exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย


by Chawanvit Lertnimanoradee
on 8 March - 8 April 2018

at SoulBar, Bangkok

Side Reel By Jakrawal Nilthamrong and Kamjorn Sankwan | ร่อนเรื่อง โดย จักรวาล นิลธำรงค์ และ กำจร สันกว้าน

Side Reel
ร่อนเรื่อง


by Jakrawal Nilthamrong and Kamjorn Sankwan
โดย จักรวาล นิลธำรงค์ และ กำจร สันกว้าน
on 11 - 25 March 2018

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Thai Contemporary Art Exhibition (3) By Charnchai Siriwittayacharoen ชาญชัย ศิริวิทยเจริญ

Thai Contemporary Art Exhibition (3)


by Charnchai Siriwittayacharoen | โดย ชาญชัย ศิริวิทยเจริญ
on 8 - 18 March 2018

at RCB Artery, River City, Bangkok

The 6 th Individualists Group Art Exhibition | นิทรรศการศิลปะกลุ่ม Individualists ครั้งที่ 6 โดย สัญญา วงศ์อร่าม, สมศักดิ์ ปรียวนิตย์ และ สุกรี วัชรพรรณ

The 6 th Individualists Group Art Exhibition
นิทรรศการศิลปะกลุ่ม Individualists ครั้งที่ 6


by Sanya Wongaram, Somsak Preeyavanit and Sugre Watcharaphan
โดย สัญญา วงศ์อร่าม, สมศักดิ์ ปรียวนิตย์ และ สุกรี วัชรพรรณ
on 14 March - 4 April 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Small Sbai#3 By ArtBridge | นิทรรศการ Small Sbai ครั้งที่ 3 โดย ศิลปินขัวศิลปะ

Small Sbai#3
นิทรรศการ Small Sbai ครั้งที่ 3


by ArtBridge | โดย ศิลปินขัวศิลปะ
on 10 March - 22 April 2018

at ArtBridgeChiangRai (ABCR), Chiangrai

SWEET CITY ARTWORKS, MINI SHOWCASE By Rangsit City Village Community | งานจัดแสดงศิลปะเด็ก โดย จากชุมชนหมู่บ้านรังสิตซิตี้

SWEET CITY ARTWORKS, MINI SHOWCASE
งานจัดแสดงศิลปะเด็ก


by Rangsit City Village Community
โดย จากชุมชนหมู่บ้านรังสิตซิตี้
on 31 March - 1 April 2018

at BANGKOK CITYCITY GALLERY, Bangkok

Divas art exhibition, International Women’s Day By Famous Female Artists ศิลปินหญิงที่มีชื่อเสียง เนื่องในวันสตรีสากล

Divas art exhibition, International Women’s Day


by Divas art exhibition, International Women’s Day
โดย ศิลปินหญิงที่มีชื่อเสียง เนื่องในวันสตรีสากล
on 8 - 18 March 2018

at RCB Artery, River City, Bangkok

9 Artisttic Aspiration Devoted to Father of the Land |  ๙ จิตศิลป์แผ่นดินเพื่อพ่อ โดย กลุ่มบ้านศิลปะศิลาแลง

9 Artisttic Aspiration Devoted to Father of the Land
๙ จิตศิลป์แผ่นดินเพื่อพ่อ


โดย กลุ่มบ้านศิลปะศิลาแลง
on 9 - 30 March 2018

at Art Gallery, Naresuan University, Phitsanulok, Phitsanulok

Paint making By Faculty of Arts Visual Arts, Chulalongkorn University

Paint making


by Faculty of Arts Visual Arts, Chulalongkorn University
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
on 5 March - 6 April 2018

at Krungthai Art Gallery, Bangkok

Passionate Thesis Exhibitio | นิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์

Passionate Thesis Exhibition
นิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์


โดย นักศึกษา ชั้นปีที่4 ทั้ง7สาขาวิชา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาออกแบบภายใน สาขาเครื่องหนัง สาขาเครื่องปั้นดินเผา สาขาหัตถกรรม สาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
on 13 - 18 March 2018

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

SYNCHRONIZE Art Exhibition By Wisarut Vannacpak, Siriporn Petnet, Napaphol Uruchada, Phuchit Phonkhao, Chamaiporn Siriboon, Buranawong Pongprapa, Siriwan Srisuk, Kamonlak Sukchai, Sineenard Charoensri, Kamolnut Rangwat and Supattra Samajit

SYNCHRONIZE Art Exhibition


by Wisarut Vannacpak, Siriporn Petnet, Napaphol Uruchada, Phuchit Phonkhao, Chamaiporn Siriboon, Buranawong Pongprapa, Siriwan Srisuk, Kamonlak Sukchai, Sineenard Charoensri, Kamolnut Rangwat and Supattra Samajit
โดย วิศรุต วรรณปักษ์, ศิริพร เพ็ชรเนตร, นภาพล อุลุชาฎะ, ภูชิสส์ ผลขาว, ชไมพร ศิริบูรณ์, บูรณะวงศ์ ผ่องประภา, ศิริวรรณ ศรีสุข, กมลลักษณ์ สุขชัย, สินีนาถ เจริญศรี, กมลณัฐ หรั่งวัด และ สุพัตรา สะมะจิตร์
on 24 March - 9 April 2018

at MIDNICE Gallery, Bangkok

@DAWN By Supaporn Chulaka, Ponpassapon Bnyaritthanone, Tan Kositpipat and Terdtanwa Kanama สุภาภรณ์ จุลกะ, พรภัสสร์ภรณ์ บุณยฤทธนนท์, แทน โฆษิตพิพัฒน์ และ เทิดธันวา คะนะมะ

@DAWN


by Supaporn Chulaka, Ponpassapon Bnyaritthanone, Tan Kositpipat and Terdtanwa Kanama
โดย สุภาภรณ์ จุลกะ, พรภัสสร์ภรณ์ บุณยฤทธนนท์, แทน โฆษิตพิพัฒน์ และ เทิดธันวา คะนะมะ
on 20 March - 28 April 2018

at ARDEL's Third Place Gallery, Bangkok

I-solated Beings By Torlarp Larpjaroensook and Andreas Schulenburg ต่อลาภ ลาภเจริญสุข และ แอนเดรียส ชูเลนเบิร์ก

I-solated Beings


by Torlarp Larpjaroensook and Andreas Schulenburg
โดย ต่อลาภ ลาภเจริญสุข และ แอนเดรียส ชูเลนเบิร์ก
on 17 March - 22 April 2018

at S.A.C. Subhashok The Arts Centre, Bangkok

เช้า CHARM เย็น CHARM By Khae

เช้า CHARM เย็น CHARM


by Khae | โดย แข
on 20 March - 28 April 2018

at 10ml. Cafe & Gallery, Bangkok

Senior Project “JEN KEN PON”

Senior Project “JEN KEN PON”


โดย นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสาขาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
on 15 - 16 March 2018

at Rajamangala University of Technology Isan, Nakhonratchasima

Eastreet 4 in Bangkok

Eastreet 4 in Bangkok


on 3 - 9 March 2018

at House of Lucie, Bangkok

DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia

DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia


by Abdul Abdullah, Aditya Novali, Alfredo and Isabel Aquilizan, Anida Yoeu Ali, Ho Tzu Nyen, Jakkai Siributr, Jun Nguyen-Hatsushiba, Nindityo Adipurnomo, Nipan Oranniwesna, Nontawat Numbenchapol, Pao Houa Her, Paphonsak La-or, Piyarat Piyapongwiwat, Prapat Jiwarangsan, Ryan Villamael, Sawangwongse Yawnghwe, Svay Sareth and The Maw Naing
โดย อับดุล อับดุลลาห์, อะดิตยา โนวาลิ, อัลเฟรโดและอิซาเบล อากิลิซัน, อนิดา เยว อาลิ, โฮ ซู เนียน, จักกาย ศิริบุตร, จุน เหวียน-ฮัตสึชิบะ, นินดิตโย อะดิปูร์โนโม, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, นนทวัฒน์ นำเบญจพล, เปา ฮัว เฮอ, ปพนศักดิ์ ละออ, ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์, ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์, ไรอัน วิลลามาเอล, สว่างวงศ์ ยองห้วย, สวาย สะเรธ และ เดอ โมว หนาน
on 4 March - 1 October 2018

at MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai

(a moment) By Sakchai Sriwatthanapetekun | นิทรรศการภาพประกอบ เด็กหญิงแอปเปิ้ล โดย ศักด์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล

(a moment)
นิทรรศการภาพประกอบ เด็กหญิงแอปเปิ้ล


by Sakchai Sriwatthanapetekun | โดย ศักด์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล
on 4 March - 1 April 2018

at Fathom bookspace, Bangkok

Nirvana: Tropical Rebirth By Pannaphan Yodmanee, Rodel Tapaya and Heri Dono ปานพรรณ ยอดมณี เฮริ โดโน

Nirvana: Tropical Rebirth


by Pannaphan Yodmanee (ปานพรรณ ยอดมณี), Rodel Tapaya and Heri Donon (เฮริ โดโน)
on 7 March - 25 April 2018

at Tang Contemporary Art, Bangkok

ZERO Decibel By Suntur

ZERO Decibel


by Suntur
on 28 February - 7 April 2018

at Yelo house, Bangkok

Walk On The Wild Side By Gritchawat Rujiyapanonth กฤชวรรธน์ รุจิยาปนนท์

Walk On The Wild Side


by Gritchawat Rujiyapanonth | โดย กฤชวรรธน์ รุจิยาปนนท์
on 28 February - 24 March 2018

at YMD Art Space, Khonkaen

RPST YOURS 5 | นิทรรศการภาพถ่าย RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

RPST YOURS 5
นิทรรศการภาพถ่าย RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560


by Students from 18 institutions Selected as a representative of the university to participate in activities RPST YOURS PHOTO CAMP | โดย นิสิตนักศึกษาจาก 18 สถาบันการศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมกิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP
on 27 February - 11 March 2018

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Out of the frying pan into the fire By Tawan Wattuya | หนีเสือปะจระเข้ โดย ตะวัน วัตุยา

Out of the frying pan into the fire
หนีเสือปะจระเข้


by Tawan Wattuya | โดย ตะวัน วัตุยา
on 25 February - 25 March 2018

at ARTIST+RUN, Bangkok

Patarut Sayasevi Art Exhibition By Patarut Sayasevi | นิทรรศการผลานศิลปะ ภัทรุตม์ สายะเสวี โดย ภัทรุตม์ สายะเสวี

Patarut Sayasevi Art Exhibition
นิทรรศการผลานศิลปะ ภัทรุตม์ สายะเสวี


by Patarut Sayasevi | โดย ภัทรุตม์ สายะเสวี
on 25 February - 25 March 2018

at Head in the clouds artspace, Bangkok

The Road Home By Somchai Ouilapan สมชาย อุ่ยละพันธ์

The Road Home


by Somchai Ouilapan | โดย สมชาย อุ่ยละพันธ์
on 24 February - 2 March 2018

at CASE Space Revolution, Bangkok

HUA TA KHE (หัวตะเข้)

HUA TA KHE
(หัวตะเข้)


by Kanok Suriyasast, Therdkiat Wangwatcharakul, Home-sawan Umansap, Opas Chotiphantawanon, Bheema Jotikabukkana, Sitthiporn Bunjongpetch, Duenchayphoochana Phooprasert, Larp Ampairat, Pradit Tungprasartwong, Noppapong Kurae, Weerachai Jarnrat, Wachira Konthong, Kanyarat Kerdsiri, Phattaraporn Leanpanit and Ana Fafulic
โดย กลุ่มศิลปินเพื่อน พี่ น้องร่วมสถาบันจากวิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง 15
on 23 February - 30 April 2018

at Artery Gallery Bangkok, Bangkok

Dialogue of Memory By Tetat Tanachoktaweporn

Dialogue of Memory


by Tetat Tanachoktaweporn | โดย ธีธัช ธนโชคทวีพร
on 22 February - 5 March 2018

at River City‎, Bangkok

KMA SCULPTURE By KMA Sculpture

KMA SCULPTURE


by Kma Sirisamphan | โดย คมา ศิริสัมพันธ์
on 19 February - 31 March 2018

at ChangChui‎, Bangkok

Together By Supmanee Chaisansuk (MonsterSup) ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข

Together


by Supmanee Chaisansuk (MonsterSup) | โดย ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข
on 17 February - 11 March 2018

at 10ml. Cafe & Gallery, Bangkok

Two men look out through the same bars #2 By Viriya Chotpanyavisut and Tanatchai Bandasak | สองคนยลตามช่อง #2 โดย วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ และ ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์

Two men look out through the same bars #2
สองคนยลตามช่อง #2


by Viriya Chotpanyavisut and Tanatchai Bandasak
โดย วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ และ ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์
on 17 February - 8 March 2018

at WTF Gallery and Cafe, Bangkok

นิทรรศการจิตรกรรมและจัดวาง ลมหลง โดย ป๋อง แท่งทอง

นิทรรศการจิตรกรรมและจัดวาง "ลมหลง"


by Pong Thangthong | โดย ป๋อง แท่งทอง
on 16 February - 11 March 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

บนแผ่นดินพระราชา โดยพิษณุ ศุภนิมิตร

บนแผ่นดินพระราชา


by Pisanu Supanimit โดย พิษณุ ศุภนิมิตร
on 15 February - 18 March 2018

at Ardel Gallery of Modern Art, Bangkok

Elements of Chance By Navin Tantanadaecha นาวิน ตันธนะเดชา

Elements of Chance


by Navin Tantanadaecha | โดย นาวิน ตันธนะเดชา
on 15 February - 8 March 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Meet The Celebrities By Sarawut Yasamut | พบปะคนดัง โดย ศราวุธ ยาสมุทร

Meet The Celebrities
พบปะคนดัง


by Sarawut Yasamut | โดย ศราวุธ ยาสมุทร
on 13 February - 13 April 2018

at Duke Contemporary Art Space

Roots of Awareness By Thanan Klintapaneeyakul, Jiranapa Jitrsujarit and Kummoon Polsri

Roots of Awareness


by Thanan Klintapaneeyakul, Jiranapa Jitrsujarit and Kummoon Polsri | โดย ธนันท์ กลิ่นตปนียกุล, จิรนภา จิตรสุจริต และ คำมูน พลศรี
on 10 February - 24 March 2018

at Kalwit Studio & Gallery, Bangkok

The Joint Exhibition Of ESOW X Sadam Yoshizawa By ESOW (Ryoku Dou Kai) and Sadam Yoshizawa

The Joint Exhibition Of ESOW X Sadam Yoshizawa


by ESOW (Ryoku Dou Kai) and Sadam Yoshizawa
on 10 February - 4 March 2018

at GOJA Gallery Cafe, Bangkok

The Secret of Skin By Sophirat Muangkum

The Secret of Skin


by Sophirat Muangkum | โดย โสภิรัตน์ ม่วงคำ
on 9 February - 30 April 2018

at MOST Gallery, Bangkok

Instance By Kamthorn Paowattanasuk and Montre Kumsiri กำธร เภาวัฒนาสุข และ มนตรี คำศิริ

Instance


by Kamthorn Paowattanasuk and Montre Kumsiri | โดย กำธร เภาวัฒนาสุข และ มนตรี คำศิริ
on 9 February - 8 April 2018

at 1PROJECTS, Bangkok

SOS By Souled Out Studios:- Alex Face(TH), A.M.P.(TH), Beejoir(UK), Candice Tripp(UK), Gong(TH), Gus(TH), Jace(FR), Lucas Price(UK), Mau Mau(UK) and MUEBON(TH)

SOS


by Souled Out Studios:- Alex Face(TH), A.M.P.(TH), Beejoir(UK), Candice Tripp(UK), Gong(TH), Gus(TH), Jace(FR), Lucas Price(UK), Mau Mau(UK) and MUEBON(TH)
โดย กลุ่มโซลด์ เอาท์ สตูดิโอ 10 คน :- อเล็ก เฟส(TH), เอ.เอ็ม.พี.(TH), บีฌัวร์(UK), แคนดีซ ทริปป์(UK), ก้อง(TH), กัส(TH), ฌ้าซ(FR), ลูคัส ไพรซ์(UK), มาว มาว(UK) และ มือบอน(TH)
on 9 February - 1 April 2018

at BANGKOK CITYCITY GALLERY, Bangkok

Ouroboros By Torwong Wutthiwong, Phornphop Sittirak, Prasert Yodkaew and Satit Raksasri | งู - กิน - หาง โดย ต่อวงศ์ วุฒิวงศ์, พรภพ สิทธิรักษ์, ประเสริฐ ยอดแก้ว และ สาธิต รักษาศรี

Ouroboros
งู - กิน - หาง


by Torwong Wutthiwong, Phornphop Sittirak, Prasert Yodkaew and Satit Raksasri
โดย ต่อวงศ์ วุฒิวงศ์, พรภพ สิทธิรักษ์, ประเสริฐ ยอดแก้ว และ สาธิต รักษาศรี
on 9 February - 9 March 2018

at Bridge art space, Bangkok

ANIMA By Kawsong Group | สัมพันธ์_ชีวิต

ANIMA
สัมพันธ์_ชีวิต


by Kawsong Group
โดย ศิลปิน กลุ่ม 92 - ชุมพล พรรหมจรรย์, ศิวกร บัวทอง, ภาณุพงศ์ คงเย็น, รัตติกาล จิตต์หมั้น และ ธนัชชา ลีลางกูร
on 9 February - 1 March 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

The Broken Ladder By Wantanee Siripattananuntakul ไต่บันไดหัก วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร

The Broken Ladder
ไต่บันไดหัก


by Wantanee Siripattananuntakul | โดย วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร
on 7 February - 31 March 2018

at Gallery VER, Bangkok

Lucie Masters Spotlights on Sandro By Sandro

Lucie Masters Spotlights on Sandro


by Sandro
on 7 February - 30 March 2018

at House of Lucie, Bangkok

Exhibition of Students' Artworks under the Project of Visiting International Artists - Professors, Academic Year of 2017 |  นิทรรศการผลงานนักศึกษาโครงการศิลปิน - ศาสตราจารย์รับเชิญ นานาชาติ ปีการศึกษา 2560

Exhibition of Students' Artworks under the Project of Visiting International Artists - Professors, Academic Year of 2017
นิทรรศการผลงานนักศึกษาโครงการศิลปิน - ศาสตราจารย์รับเชิญ นานาชาติ ปีการศึกษา 2560


on 5 February - 19 March 2018

at H.R.H. Princess Sirindhorn Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Sanamchandra Palace, Nakhonpathom

ลูกไม้ใต้ต้น อ.ลาวัณย์ อุปอินทร์ โดย กลุ่มลูกศิษย์ อาจารย์ ลาวัณย์ อุปอินทร์

“ลูกไม้ใต้ต้น” อ.ลาวัณย์ อุปอินทร์


by Student group of Lawan Upa-In
โดย กลุ่มลูกศิษย์ อาจารย์ ลาวัณย์ อุปอินทร์
on 3 February - 12 March 2018

at The Queen's Gallery, Bangkok

Beautiful Futures, Installation and New Paintings By Mit Jai Inn

Beautiful Futures, Installation and New Paintings


by Mit Jai Inn | โดย มิตร ใจอินทร์
on 2 February 2018 - 26 May 2019

at H Gallery, Bangkok

LUCKTROSPECTIVE By Luck Maisalee | ลักษณ์โทรสเปคทีฟ โดย ลักษณ์ ใหม่สาลี

LUCKTROSPECTIVE
ลักษณ์โทรสเปคทีฟ


by Luck Maisalee | โดย ลักษณ์ ใหม่สาลี
on 2 February - 18 March 2018

at Gallery Seescape, Chiang Mai

L’Origine du monde By Thanet Awsinsiri ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ

L’Origine du monde


by Thanet Awsinsiri | โดย ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ
on 1 February - 6 May 2018

at 100 Tonson Gallery, Bangkok

Common Exercises: Isan Contemporary Report | อีสานสามัญ

Common Exercises: Isan Contemporary Report
อีสานสามัญ


by Chokechai Tukpoe, Thavorn Khawamsawasdi, Songwit Pimpakun, Boonnum Sasood, Paisarn Am-pim, Thitiya Lao-an, Pattarapong Sripanya, Maitree Siriboon, Roengrit Kongmuang, Worawit Kaewsrinoum, Sompop Budtarad, Adisak Phupa and Realframe
โดย โชคชัย ตักโพธิ์, ถาวร ความสวัสดิ์, ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์, บุญนำ สาสุด, ไพศาล อำพิมพ์, ธิติญา เหล่าอัน, ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา, ไมตรี ศิริบูรณ์, เริงฤทธิ์ คงเมือง, วรวิทย์ แก้วศรีนวม, สมภพ บุตราช, อดิศักดิ์ ภูผา และ กลุ่มRealframe
on 26 January - 25 March 2018


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Pollen By Supmanee Chaisansuk | เรณู โดย ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข

Pollen
เรณู


by Supmanee Chaisansuk | โดย ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข
on 17 January - 3 March 2018

at Many Cuts Art Space, Bangkok

'Poetry of Light' The Royal Photo Exhibition by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand | นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 'กาวยประภา'

'Poetry of Light' The Royal Photo Exhibition by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand 2016-2017
นิทรรศการ 'กาวยประภา' ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2559-2560


by The Royal Photographic Society of Thailand and Bangkok Art and Culture Centre
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
on 12 December 2017 - 4 March 2018


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

EARLY YEARS PROJECT #2 | โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

EARLY YEARS PROJECT #2
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่


by Kanitch Kajornsri, Jarasporn Chumsri, Chanont Dechasophon, Tanaphon Inthong, Yingyod Yenarkarn, Rungruang Sittirerk, Waret Khunachareonsup, Saroot Supasuthivech, Suhidee Zhata and Alisa Chunchue
โดย คณิช ขจรศรี, จรัสพร ชุมศรี, ชานนท์ เดชะโสภณ, ธนภณ อินทร์ทอง, ยิ่งยศ เย็นอาคาร, รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์, วเรศ คุณาเจริญทรัพย์, สะรุจ ศุภสุทธิเวช, สุไฮดี ซะตา และ อลิสา ฉุนเชื้อ
on 1 December 2017 - 11 March 2018


at Main gallery, 7th Floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok