Pink Man in Venice (2003)
Pink Man in Venice01 Pink Man in Venice02 Pink Man in Venice03 Pink Man in Venice04 Pink Man in Venice05
   
  Pink Man Begins 1997
  Pink Man on Tour 1998
  Shocking Pink Collection 1998
  Pink Man on European Tour 2000
  Horror in Pink 2001
  Pink Man in Venice 2003
  Hungry Ghost 2003
  Pink Man in Paradise 2003
  La vie en Pink 2004
  Pink, White & Blue (2005)
  Beijing Pink (2006)
  Pink Man - The Icon of Consumerism (2007 - 2008)