Rama IX Art Museum

Herspective By Thidarat Chantachua, Praiya Ketkool, Thanathorn Suppakijjumnong and Aor Sutthiprapha (ธนธร สรรพกิจจำนง, ธิดารัตน์ จันทเชื้อ, ไปรยา เกตุกูล และ อ้อ สุทธิประภา)

Herspective


by Thidarat Chantachua, Praiya Ketkool, Thanathorn Suppakijjumnong and Aor Sutthiprapha
โดย ธนธร สรรพกิจจำนง, ธิดารัตน์ จันทเชื้อ, ไปรยา เกตุกูล และ อ้อ สุทธิประภา
on 1 March - 31 May 2021

at Rosewood Bangkok Hotel, Bangkok

Allegory art exhibition By Verapong Sritrakulkitjakarn Ayino | ชาดก โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ อายิโน๊ะ

Allegory art exhibition
ชาดก


by Verapong Sritrakulkitjakarn Ayino
โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ อายิโน๊ะ
on 6 – 31 March 2021

at Number 1 Gallery, Bangkok

One Faith- past and present By Thanpisit Saenchun | 1 ความเชื่อ 2 กาลเวลา โดย ธัญพิสิษฐ์ แสนจันทร์

One Faith- past and present
1 ความเชื่อ 2 กาลเวลา


by Thanpisit Saenchun
โดย ธัญพิสิษฐ์ แสนจันทร์
on 20 March - 1 May 2021

at SinghaklaiHouse ModChanaphai Foundation, Chiangrai

New Ramayana By Surachet Prueksawunprasut (สุรเชษฐ พกฤษวันประสุต)

New Ramayana


by Surachet Prueksawunprasut
โดย สุรเชษฐ พกฤษวันประสุต
on 19 March - 30 April 2021

at Kalwit Studio & Gallery, Bangkok

blooming home By Khontarat Techatrisorn (คนธรัตน์ เตชะไตรศร)

blooming home


by Khontarat Techatrisorn
โดย คนธรัตน์ เตชะไตรศร
on 6 March - 25 April 2021

at The Jam Factory, Bangkok

begin and grow up By Tantikhon Nonkong, Raweepon Pradit, Prapat Thaweechat and Somprasong Seechan | การเริ่มต้นเจริญเติบโต โดย ตันติกร โนนกอง, รวีพล ประดิษฐ, ประพัฒน์ ทวีชาติ และ สมประสงค์ สีจันทร์

begin and grow up
การเริ่มต้นเจริญเติบโต


by Tantikhon Nonkong, Raweepon Pradit, Prapat Thaweechat and Somprasong Seechan
โดย ตันติกร โนนกอง, รวีพล ประดิษฐ, ประพัฒน์ ทวีชาติ และ สมประสงค์ สีจันทร์
on 26 March - 18 April 2021

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

While You Were Sleeping By Atchalinee Kesornsook, Onanong Kaewsomboon and Pang Torsuwan | ณ ขณะหลับ โดย อัชลินี เกษรศุกร์, อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์ และ แป้ง ต่อสุวรรณ

While You Were Sleeping
ณ ขณะหลับ


by Atchalinee Kesornsook, Onanong Kaewsomboon and Pang Torsuwan
โดย อัชลินี เกษรศุกร์, อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์ และ แป้ง ต่อสุวรรณ
on 6 March - 18 April 2021

at Palette Artspace, Bangkok

HUMAN STORY By 3 Vision group (กลุ่ม 3 Visions ประกอบด้วย ดามพ์ อินทรกระทึก, ประภาส ประกอบกิจ และ วรกัญญา อินทรวิเชียร)

HUMAN STORY


by 3 Vision group
โดย กลุ่ม 3 Visions ประกอบด้วย ดามพ์ อินทรกระทึก, ประภาส ประกอบกิจ และ วรกัญญา อินทรวิเชียร
on 3 - 22 March 2021

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

P L E A R N | เ พ ลิ น

P L E A R N
เ พ ลิ น


by Donnapa Phurphangam, Sirikarn Supaudtakun, Kanang Lorprajaksiri, Sophon Chailuksakul, Jessadayoot Krongsuk, Napat Buajeen, Ploynapa Prabjon, Jiraya Widee, Worawit Wattanapanich, Saipirun Yodsiri, Thanaphat Sangautai, Nattamot Sitthichoktham, Kritad Onthanu, Chuleeporn Klongklaww, Pantakan Kongdee, Yoothana Nunhom and Panjit Chanakanont
โดย ดลนภา พัวพันธ์งาม, ศิริกาญจน์ ศุภอรรถกุล, คนางค์ หล่อประจักษ์ศิริ, โสภณ ชัยลักษณ์สกุล, เจษฎายุทธ ครองสุข, ณภัทร บัวจีน, พลอยนภา ปราบโจร, จิรญา วิดี, วรวิชญ์ วัฒนะพานิช, สายพิรุน ยอดศิริ, ธนภัทร แสงอุทัย, ณัฐโมช สิทธโชคธรรม, กฤตัชญ์ อ่อนธนู, ชุลีภรณ์ คล่องแคล่ว, พันธกานต์ คงดี, ยุทธนา นวลหอม และ ปานจิตต์ ชนะกานนท์
on 10 - 27 March 2021

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Pimplearn By ARTED 50, Faculty of Education, Chulalongkorn University | พิมพ์เพลิน โดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Pimplearn
พิมพ์เพลิน


by ARTED 50, Faculty of Education, Chulalongkorn University
โดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
on 4 - 24 March 2021

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

OCAC’s ART COLLECTION By Office of Contemporary Art and Culture (OCAC) | นิทรรศการผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

OCAC’s ART COLLECTION
นิทรรศการผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


by Office of Contemporary Art and Culture (OCAC)
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
on 19 March - 9 May 2021

at Rajdumnern Contemporary Art Center (RCAC), Bangkok

A Verse on Uncomposed Surface: A Gathering of Becoming Stories By Krittaporn Mahaweerarat, Nanut Thanapornrapee and Thapong Srisai | ‘ล่องตรีก’ ทุนเพื่อศิลปะ 2020 มอบทุน 3 ศิลปินรุ่นใหม่ ในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย โดย กฤตพร มหาวีระรัตน์, ณณฐ ธนพรรพี และ ฐพงค์ ศรีใส

A Verse on Uncomposed Surface: A Gathering of Becoming Stories
‘ล่องตรีก’ ทุนเพื่อศิลปะ 2020 มอบทุน 3 ศิลปินรุ่นใหม่ ในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย


by Krittaporn Mahaweerarat, Nanut Thanapornrapee and Thapong Srisai
โดย กฤตพร มหาวีระรัตน์, ณณฐ ธนพรรพี และ ฐพงค์ ศรีใส
on 5 March - 10 April 2021

at Ex Space, Sanam Chandra Art Gallery, Silpakorn University, Nakhon Pathom

Beyond the Stars, Book Illustration Exhibition By Thee Khanthavit | นิทรรศการภาพเขียนประกอบหนังสือ ไกลโพ้นฟ้าเหนือหมู่ดาราเจิดจ้า โดย ธีร์ ขันธวิทย์

Beyond the Stars, Book Illustration Exhibition
นิทรรศการภาพเขียนประกอบหนังสือ ไกลโพ้นฟ้าเหนือหมู่ดาราเจิดจ้า


by Thee Khanthavit
โดย ธีร์ ขันธวิทย์
on 9 March - 9 April 2021

at Yarnnakarn+AGO Building, Bangkok

The Distant Conversations By Jason Montinola, Kadin Tiu, Ronald Caringal, Wesley Valenzuela, Christian Develter, David Gerstein, Attasit Pokpong, Chamnan Chongpaiboon, Jakkee Kongkaew, Morakot Ketklao, Supmanee Chaisansuk and Thanistha Nunthapojn

The Distant Conversations


by Jason Montinola, Kadin Tiu, Ronald Caringal, Wesley Valenzuela, Christian Develter, David Gerstein, Attasit Pokpong, Chamnan Chongpaiboon, Jakkee Kongkaew, Morakot Ketklao, Supmanee Chaisansuk and Thanistha Nunthapojn
โดย เจสัน มอนติโนลา, เคดิน ทิว, โรนัลด์ คาร์ริงกัล, เวสลีย์ วาเลนซุเอลา, คริสเตียน เดเวลเทอร์, เดวิด เกอร์สไตน์, อรรถสิทธิ์ ปกป้อง, ชำนาญ จงไพบูลย์, จักรี คงแก้ว, มรกต เกษเกล้า, ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข และ ธนิษฐา​ นันทาพจน์
on 10 March - 30 April 2021

at RCB Galleria, Bangkok

นิทรรศการศิลปะและประมูลภาพวาด รายได้สมทบทุนมูลนิธิออทิสติกไทย | Find Art Exhibition

Find Art Exhibition
นิทรรศการศิลปะและประมูลภาพวาด รายได้สมทบทุนมูลนิธิออทิสติกไทย


on 2 March 2021

at The Street Rachada, Bangkok

Cross Over Vol.28 by Peddy Pot (Organizer), Akari Kawagoe, Eri Sakurai, Error City, Hirakki Morizuki, Jupiter, Karabako, Linn S, Nogchi Yuka, Okaramaru, Pati, Pito, Ren Kudo, Satake Teruyo, Takahashi Hikaru, Tatebe Miki, Yaka Miura, Yamamoto Nori and Yoko Akita

Cross Over Vol.28


by Peddy Pot (Organizer), Akari Kawagoe, Eri Sakurai, Error City, Hirakki Morizuki, Jupiter, Karabako, Linn S, Nogchi Yuka, Okaramaru, Pati, Pito, Ren Kudo, Satake Teruyo, Takahashi Hikaru, Tatebe Miki, Yaka Miura, Yamamoto Nori and Yoko Akita
on 5 - 14 March 2021

at Kalwit Studio & Gallery, Bangkok

The Study of a Long Distance Relationship By Aracha Cholitgul (อรช โชลิตกุล)

The Study of a Long Distance Relationship


by Aracha Cholitgul
โดย อรช โชลิตกุล
on 18 February – 20 April 2021

at Nova Contemporary, Bangkok

Pricha Arjunka' Art Work By Pricha Arjunka | นิทรรศการ ศิลปะ 7 รอบนักษัตร ปรีชา อรชุนกะ โดย ปรีชา อรชุนกะ

Pricha Arjunka' Art Work
นิทรรศการ ศิลปะ 7 รอบนักษัตร ปรีชา อรชุนกะ


by Pricha Arjunka
โดย ปรีชา อรชุนกะ
on 7 February - 4 March 2021

at Ratchadamnoen Contemporary Art Centre (RCAC), Bangkok

คิด วาด เขียน โดย เทพศิริ สุขโสภา (Thepsiri Suksopa)

คิด วาด เขียน


by Thepsiri Suksopa
โดย เทพศิริ สุขโสภา
on 1 February - 2 June 2021

at CU Art Culture, Bangkok

The Space Between Us II By Ai Weiwei, Chen Wenbo, Dinh Q. Le, Feng Zhengjie, Ji Zhou, Kitti Narod, Ling Jian, Linz, Liu Renxian, Mao Xuhui, Pannaphan Yodmanee, Sakarin Krue-on, Sriwan Janehuttakarnkit, Tao Fa, Yan Lei, Yang Yong, Yuree Kensaku, Zhang Yongxu and Zhao Zhao

The Space Between Us II


by Ai Weiwei, Chen Wenbo, Dinh Q. Le, Feng Zhengjie, Ji Zhou, Kitti Narod, Ling Jian, Linz, Liu Renxian, Mao Xuhui, Pannaphan Yodmanee, Sakarin Krue-on, Sriwan Janehuttakarnkit, Tao Fa, Yan Lei, Yang Yong, Yuree Kensaku, Zhang Yongxu and Zhao Zhao
on 31 January - 3 March 2021

at ICONLUXE, 1st floor of ICONSIAM, Bangkok

Fantastical Manifestations By Raj Bunnag

Fantastical Manifestations


by Raj Bunnag
โดย ราช บุนนาค
on 26 January – 21 March 2021

at SAC Gallery, Bangkok

29 National Artists 29 Baramee of Art By 29 National Artists | นิทรรศการศิลปะครั้งประวัติศาสตร์จาก 29 ศิลปินแห่งชาติ โดย ศิลปินแห่งชาติในสาขาต่างๆ จำนวน 29 ท่าน

29 National Artists 29 Baramee of Art
นิทรรศการศิลปะครั้งประวัติศาสตร์จาก 29 ศิลปินแห่งชาติ


by 29 National Artists
โดย ศิลปินแห่งชาติในสาขาต่างๆ จำนวน 29 ท่าน
on 26 December 2020 - 14 March 2021

at Baramee of Art, Chachoengsao

The Royal Photo Exhibition Life@Home By Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand | นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตยามอยู่บ้าน” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

The Royal Photo Exhibition "Life@Home" By Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตยามอยู่บ้าน” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


by The Royal Photographic Society of Thailand, Bangkok, Bangkok Art and Culture Centre and Photographic Arts Foundation
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
on 10 December 2020 - 18 April 2021

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

House Calls By Pinaree Sanpitak (พินรี สัณฑ์พิทักษ์)

House Calls


by Pinaree Sanpitak
โดย พินรี สัณฑ์พิทักษ์
on 10 October 2020 - 4 April 2021

at 100 Tonson Gallery, Bangkok