KANUENGNIT PHOSRI

คนึงนิจ โพธิ์ศรี

Kanuengnit Phosri | คนึงนิจ โพธิ์ศรี

Biography

Born : September 04, 2000, Rayong, Thailand

Address : 210/1 moo 2 Ban Phe, Rayong, Thailand 21160

Mobile : 094-9248204

E-mail : Kanuengnit04@gmail.com


Kanuengnit Phosri | คนึงนิจ โพธิ์ศรี

Education

โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์

ชั้นประถมศึกษา 1-6

2007 - 2012

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

ชั้นมัธยมต้น 1-3

2013 - 2015

โรงเรียนระยองวิทยาคม

สายการเรียน ศิลปะ ดนตรี กีฬา

มัธยมปลาย 4-6

2016 - 2018

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา ศิลปกรรม สาขา จิตรกรรม

2019 - ปัจจุบัน

Rewards

2010

รางวัลประเภทยอดเยี่ยม ระดับอายุ 9-13 ปี จิตรกรรมเยาวชน โครงการ มูลนิธิโรคครั้งที่ 3 รางวัลอังคาร กัลยาณพงศ์

2010

ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย โครงการ Doodle 4 Google 2010 หัวข้อ “เมืองไทยของฉัน” ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3

2011

รางวัลชมเชย โครงการ โอวันติน Gift for Mom ปีที่ 9 “ครอบครัว สดใส แข็งแรง ด้วยรักของแม่”

2011

รางวัลชนะเลิศ ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการประกวดวาดภาพระบายสีปีที่ 6 “สร้างโลกในฝัน ด้วยจินตนาการของฉัน” บริษัท อาท เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด

2011

คัดเลือกเป็นตัวแทน ไทยพีบีเอส คิดส์ โครงการ ประกวดวาดภาพ “มิตรภาพในความแตกต่าง” สถานีโทรศัทน์ ไทยพีบีเอส

2011

รางวัลดีเด่นประเภทเยาวชน รุ่นอายุ 9–13 ปี โครงการ ประกวดผลงานภาพจิตรกรรมสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

2012

รางวัลชนะเลิศ ประเภทวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “คิดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์” ระดับประถมศึกษา โครงการ ลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2554

2012

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ระดับอายุ 9–12 ปี โครงการ ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 7

2012

รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปี โครงการ ประกวดภาพวาดภายใต้หัวข้อ “การดำรงอยู่กับทะเลและการใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างยั่งยืน” วันมหาสมุทรโลก ประจำปี 2555

2012

รางวัลรองชนะเลิศ โครงการ ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “รักฟันหมั่นดูแล”

2013

รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ “การแข่งขันวาดรูปประกอบคำกลอน” โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

2014

รางวัลพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 26”

2015

ร่วมแสดงศิลปกรรม ระดับอายุ 13–16 ปี โครงการ ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ครั้งที่ 10

2015

Bronze Award Age Category 3 (12–15 years old) โครงการ 9th Toyota Dream Car Art Contest

2016

ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปะและดนตรี โครงการ คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

2016

รางวัลชนะเลิศ My Pharamacist โครงการ “ยาและสุขภาพวางใจเภสัชกร”

2017

รางวัลชนะเลิศ โครงการ “ห้องสมุดประชาชน โครงการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

2017

รางวัลชมเชย โครงการ รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก Connecting people to nature

2017

รางวัลรองชนะเลิศ โครงการ อิซูซุเยาวชนสัมพันธ์ หัวข้อไทยยุค 4.0

2017

รางวัลรองชนะเลิศ โครงการ 100 ปีชาตกาล ศ. ดร.ป๊วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันปรีดีพนมยงค์

2017

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ ถนนผลไม้สไตล์ตะพง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

2018

รางวัลชมเชย โครงการ บางแสนสร้างศิลป์ BANGSAENARTCONTEST

2018

รางวัลชนะเลิศ โครงการ อุทยานเรียนรู้ตลอดชีวิตครบวงจร ห้องสมุดประชาชน

2018

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน หัวข้อ ภาพไทยประเพณี

2022

ผลงานร่วมแสดง โครงการ ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 13

Concept

The proletarian group or group of laborers is the majority in Thai society who work in industry and agriculture as part of the existence of the nation or even ourselves in terms of building a grand architecture to accommodate the comfort of people. This group of people has become a group of people who have been forgotten and were separated from society as a group of people belonging to another class that lacks the opportunity to access a quality lifestyle. For this reason, make me feel like leading a person who is a group of workers or a group of workers back into the eyes of people in society through painting through a perspective that is not caused by direct looking at them but is a view that honors them by presenting the laboring fashion, the flashy colors of the laborer's belongings.


กลุ่มคนกรรมาชีพ หรือ แรงงาน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยทำงานอยู่ในระบบอุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตรกรรม แต่กลับกลายเป็นคนส่วนใหญ่ที่ถูกหลงลืมทั้งการเข้าถึงการมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ปัจจุบันคนแรงงานแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของการมีอยู่ใประเทศหรือมองแคบลงมาคือตัวเราเองการสร้างสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ที่อยู่อาศัยที่รองรับความสบายของผู้คนการหลงลืมผู้คนเหล่านั้น การที่ผู้คนในสังคมแบ่งแยกความเป็นชนชั้นทางอาชีพทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกอยากนำบุคคลผู้ซึ่งเป็นกลุ่มคนกรรมาชีพ หรือ แรงงาน ชนชั้นที่ถูกมองข้ามกลับมาสู่สายตาผู้คนในสังคมผ่านงานจิตรกรรมที่ไม่ใช่การมองเพราะความเคยชินในชีวิตประจำวันเมื่อผ่านไซต์ก่อสร้างหรือผ่านทุ่งนาที่สุดลูกหูลูกตาแต่นำมานำเสนอผ่านงานจิตรกรรมที่ยกย่องบุคคลแรงงานวิถีชีวิตแสนธรรมดาที่ถูกหลงลืมไปกลับมามีตัวตนผ่านแฟชั่นความเป็นแรงงานกลุ่มสีความฉูดฉาดจากของใช้ของกลุ่มคนแรงงาน

Work


Rama IX Collection

Gift from the artist


Kanuengnit Phosri | คนึงนิจ โพธิ์ศรี

80 x 80 cm.

Acrylic on canvas

Work


2021

Kanuengnit Phosri | คนึงนิจ โพธิ์ศรี
Kanuengnit Phosri | คนึงนิจ โพธิ์ศรี

80 x 60 cm.

Acrylic on canvas

100 x 80 cm.

Acrylic on canvas

Kanuengnit Phosri | คนึงนิจ โพธิ์ศรี

120 x 100 cm.

Acrylic on canvas

Kanuengnit Phosri | คนึงนิจ โพธิ์ศรี

80 x 100 cm.

Acrylic on canvas

Kanuengnit Phosri | คนึงนิจ โพธิ์ศรี

80 x 100 cm.

Acrylic on canvas

Work


2022

Kanuengnit Phosri | คนึงนิจ โพธิ์ศรี

120 x 100 cm.

Acrylic on canvas

Kanuengnit Phosri | คนึงนิจ โพธิ์ศรี

120 x 100 cm.

Acrylic on canvas