ศิลปินแห่งชาติ สืบสานศิลป์สร้างคุณค่าวิถีไทย

5 กรกฎาคม 2565
ณ หอศิลป์บ้านศิลปินแห่งชาติ กมล ทัศนาญชลี


หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจงานศิลปะเข้าร่วมกิจกรรม Art Workshop ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประกอบด้วยฐานการสร้างสรรค์งานศิลปะ จำนวน 4 ฐานกิจกรรม ดังนี้

- เทคนิคการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม
- ปฏิบัติการภาพพิมพ์
- การสร้างสรรค์ศิลปะเซรามิก
- การสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์

เข้าร่วมกิจกรรมฟรี   (รับจำนวนจำกัด)

สมัครเข้าร่วม
โดยแจ้งชื่อ และฐานกิจกรรมที่จะเข้าร่วมล่วงหน้าได้ที่
เฟซบุ๊ก หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ติดต่อสอบถาม
โทร 093-095-9665