ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ยุวนา ปุณวัฒนวิทย์
เกิด :
2514
รางวัล/เกียรติยศ :
2539 - รางวัลสนับสนุนมติชน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Yuvana Poonwattanawit
Born :
1971
Education :
1999 - Study in Faculty of Painting, Sculture and Graphics Arts to Silpakorn University Bangkok
Selected Exhibitions :
1993 - The First Internationnal Print Biennal Maastritch Natherland
1999 - 2nd SVOA Contemporary Exhibition Bangkok
- Woman II second international woman art exchange
Awards :
1996 - Supporting Artist Award, 13th Contenporary Art Exhibition by Young Artists Silpakorn University Bangkok
1997 - Distinguished Prize, 10th Toshiba Art Competition, Bring Good Things To Life
1998 - Award Winner, Contemporary Art Exhibition, thai farmers bank, Bangkok.


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ใบหน้าของเด็กผู้หญิง
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด : 110 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Face
Date : -
Technique : Etching
Size : 110 x 250 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : ตัวฉัน หมายเลข 1
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด : 70 x 40 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.