ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ยุทธศิลป์ ศิริทัพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Yutthasilp Siritap


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความทรมานจากการลุกลามของโรคร้าย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปั้นหล่อ, มัดผ้า
ขนาด (ซม.) : 340 x 340 x 270 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Water Flower Dance
Date : -
Technique : Sculpture molding, fied fabric
SIZE (cm) : 340 x 340 x 270 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.