ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ยุทธนา นิ่มเกตุ
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย 2539
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" โตชิบาไทยแลนด์ ครั้งที่ 8
- การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย เอส วี โอ เอ ครั้งที่ 2
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13, 14
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ จากการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Youtthana Nimgate


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : 6 พี่น้อง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค ดินสอสี บนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 150 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : 6 Brothers
Date : -
Technique : Acrylic and color pencil on canvas
SIZE (cm) : 150 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.