ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ยุทธนา ไพกะเพศ
เกิด :
15 ธันวาคม 2516
ที่อยู่ :
348/1หมู่10 ถนนมิตรภาพ อ.เมืองจ.ขอนแก่น 40260
โทร :
0815459232
การศึกษา :
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับปริญญาตรี
- บัณฑิตวิทยาลัยสาขาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
นิทรรศการกลุ่ม :
2539 - นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาจิตรกรรคณะจิตรกรรมประติมากรรมละภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2540 - นิทรรศการทางวิชาการศิลปะอีสานสัญจร ครั้งที่ 3, 4 กลุ่มไทอีสาน
- การแสดงศิลปกรรมกลุ่ม From Happiness to Sadness ณ บ้านบางกอกแกลเลอรี่
2545 - การแสดงงานกลุ่ม นา ครั้งที่ 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Yuttana Paikaped
Born :
December 15, 1973
Tel :
0815459232
Selected Exhibitions :
2006 - Vietnam – Thai Arts Exhibition


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สัญลักษณ์แห่งความเชื่อ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 140 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Symbol of Belief No. 2
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 140 x 150 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สัญลักษณ์แห่งความเชื่อ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 145 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Symbol of Belief No. 1
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 145 x 160 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ร่องรอยแห่งการสูญเสีย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2539
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.