ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ยุทธ พฤฒาสัจธรรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Yutt Pucktasajatum


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : Unreasonable Development No.9
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 90 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Unreasonable Development No.9
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 90 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.