ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ยุพา มหามาตร (ชั่งกุล)
เกิด :
21 เมษายน 2512
ที่อยู่ :
ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 181/15 หมู่บ้านโชตนา หมู่ 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อีเมล์ :
yupha_c@yahoo.com
การศึกษา :
2535 - ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2540 - ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2552 - เรื่องที่เกิด...รอยที่ก่อ Galerie N กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ คร้ังที่ 6, 7, 8
- การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 35, 36, 37, 38
- การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ในปี 2533, 2534, 2535
- การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของโตชิบา ประเทศไทย ในปี 2533, 2534, 2535
- การแสดงผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ ในปี 2532, 2533, 2534
- การแสดงผลงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"
- การแสดงภาพพิมพ์ กลุ่ม "A Graphic Mose" ที่ดีไซน์ แกลเลอรี่
- การแสดงงานศิลปะนิพนธ์ "Two Different Strokes" ที่สีลมศิลปาวกาศแกลเลอรี่
- การแสดงงานศิลปะนิพนธ์ "Graphic Three Dimensions" ที่อาร์ตฟอรั่มแกลเลอรี่
- นิทรรศการ "ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม คร้ังที่ 3" ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป
รางวัล/เกียรติยศ :
- รับทุนพระราชทานประกาศนียบัตร "ความประพฤติดี" ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
- รับทุน มีเซียม ยิบอินซอย
- รับรางวัลสนับสนุนศิลปิน ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ คร้ังที่ 9
- รางวัลดีเด่น ในการแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของโตชิบา ประเทศไทย
- รางวัลยอดเยี่ยม การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลเหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 40, 41
- รางวัลยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ในหัวข้อ "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย จำกัด
- รางวัลเหรียญทองแดง นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 40, 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Yupa Mahamatr (Changkul)
Born :
April 21, 1969 Chonburi
Address :
The Faculty of Fine Arts, Chaing Mai University
Email :
yupha_c@yahoo.com
Education :
- B.F.A. (Graphic Art) Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University
- M.F.A. (Graphic Art) Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University
- Scholarship to attend an arts programmer, RCA., London, England
Solo Exhibition :
1999 - Print Works, Mai Lerk See Gallery, Bangkok
2009 - Born By The Imprint, Galerie N, Bangkok
Selected Exhibitions :
1995 - Art & Environment lll, The National Gallery, Bangkok
- Graphic Three Dimensions, Art Forum Gallery, Bangkok
1996 - The 2nd Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art, Brisbane, Australia
1997 - International Print Triennial, Miedzynarodowe Triennale Grafiki, Poland
1998 - Asia Print Adventure,Hokkaido Museum of Modern Art, Japan.
- 4 Elements,Babn Choa Phraya, Bangkok
- Meeting Point, Faclulty of Fine Art Gallery, Chiang Mai
1999 - Chan Muang , Faculty of Fine Art Gallery, Chiang Mai
- Ceramic Art, Nikko Hotel Gallery,Bangkok
2000 - Art Exhibition, Silpakorn University Gallery, Bangkok
2001 - 3rd International Exhibition Exlibis,Rijeka, Croatia
2002 - The Small World,3rd Thai Contemporary Art Project 2002-2003,Silpakorn University, Bangkok
- Drawing Thai Contemporaly Exhibition Project on the Auspicious Occasion of 60th Anniversary of Silpakorn University
- Tokyo International Mini Print Triennial 2002, Japan
- Contemporary Art Fusion-Thai-Australian Connections, Silpakorn Univercity, Bangkok
2003 - 100@100, 100 Tonson Gallery, Bangkok
- The Second Asia - Pacific of Comtemporary Art Triennial, Brisbane, Australia
Awards :
1995 - Grand Prize, Thai Farmer Bank Contemporary Art Exhibition
- 3rd Graphic Art Prize, Bronze Medal,The 41st National Exhibition of Art
- Grand Prize 7th Tochba Bring Good Things To Life Art Competition
1996 - 3rd Graphic Art Prize, Bronze Medal, The 42nd National Exhibition of Art
2001 - 3rd Mix Media Arts Prize, Bronzo Medal,The 47th National Exhibition
2002 - Museum Awards, Exhibition of Tokyo International Mini Print triennial 2002, Japan
- The Exhibition Second Bharat Bhavan International Biennail of Prints, India
- The 2nd Kochi International Triennial Exhibition of Prints, Japan


ผลงานศิลปิน

Title : Before Going Bad
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 100 x 195.3 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : งานรองเท้า และ ภาพ paint
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2552
เทคนิค : Print Installation
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.