ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
โยธิน ทองเมือง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Yothin Thongmaung


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ก่อสร้างประติมากรรม หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปูน, เหล็ก, แกะไม้สัก
ขนาด (ซม.) : 250 x 80 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Model of Sculpture No.1
Date : -
Technique : Cement, iron, carved teakwood
SIZE (cm) : 250 x 80 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.