ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ยุทธศักดิ์ ร้อยแก่นจันทร์
เกิด :
23 มิถุนายน 2523
ที่อยู่ :
794/22 หมู่ 3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทร :
081-645-1136
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- ศิลปกรรม NOKIA อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2
- การแสดงงานศิลปาธร "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 12
- การแสดงงานศิลปกรรม น้ำใจไมตรี รางวัลลอตเตอรี่ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2
- การแสดงงานศิลปกรรม ฮิตาชิ ครั้งที่ 7
- การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย Panasonic ครั้งที่ 4
- นิทรรศการผลงานศิลปะ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ รุ่นที่ 56
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50
- นิทรรศการ 8 ศิลปิน วิถีไทย Thai Way
- นิทรรศการ Credence ณ Tang Gallery
- การแสดงงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัท โตชิบา (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 16
- การแสดงงานศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์ประกอบศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
- รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรม ฮิตาชิ ครั้งที่ 5
- รางวัลชมเชย การประกวดเขียนภาพประกอบเพลง ลมหนาวและดาวเดือน
- รางวัลชมเชย การประกวดเขียนภาพทิวทัศน์ "เกาะลอย" อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- รางวัลชมเชยการประกวดเขียนภาพทิวทัศน์ VAN GOGH
- รางวัลสีศิลปากรประดิษฐ์ นิทรรสการศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20, 21
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 6
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 8
- รางวัลพิเศษศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัท โตชิบา (ประเทศไทย) จำกัด
- รางวัลสนับสนุน โดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Yoottasak Roykaenchan
Born :
June 23, 1980
Tel :
081-645-1136


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วัดพระธาตุลำปาง หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Wat Phra-That-Lam Pang-Luang No.2
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.