ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ยงยุทธ พินิจพงศ์
เกิด :
26 ตุลาคม 2506
ที่อยู่ :
35/17 ซ.บริสุทธิ์ ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
การศึกษา :
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
- (ศบ.ประติมากรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมแลพภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3, 5 เนื่องในวัน "ศิลป์ พีระศรี"
รางวัล/เกียรติยศ :
2533 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Yongyuth Phinichphong
Born :
October 26, 1963


ผลงานศิลปินCopyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.