ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ยอดธง ธรรมนิตยกุล
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Yodthong Thamanitayakul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จิตและวิญญาณ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 77 x 102 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Spirit No. 1
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 77 x 102 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.