ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ยอดชาย เมฆสุวรรณ
เกิด :
25 มิถุนายน 2488
ที่อยู่ :
79/12 หมู่บ้านสราญทิพย์ ถ.ปิ่นเกล้านครชัยศรี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร :
02-448-3394, 081-498-2814
การศึกษา :
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นิทรรศการกลุ่ม :
2536 - นิทรรศการร้อยประติมากรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
- นิทรรศการร้อยปีศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี หอศิลปแห่งชาติ
- นิทรรศการสังสรรค์ประติมากรรม บางกอกแกลเลอรี่
2537/38 - นิทรรศการร่วมกับกลุ่มพุทธมณฑล โรงแรมอิมพีเรียล
2538 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Yodchai Meksuwan
Born :
June 25, 1945
Tel :
02-448-3394, 081-498-2814


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ธัมมะ อธิษฐาน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 68 x 70 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : "....................."
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 68 x 70 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.