ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ยรรยง ศิริรัตน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Yanyong Sirirat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สะพานและดวงดาว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Bridge and Stars
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : แตกแยก 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 102 x 102 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Separation No.2
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 102 x 102 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : คลองบางกอกน้อย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2518
เทคนิค : สีน้ามัน
ขนาด (ซม.) : 105 x 165 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Klong Bangkok Noi
Date : 1975
Technique : Oil
SIZE (cm) : 105 x 165 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.