ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ยรรยง มนูญผล
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Yanyong Manoonpol


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พลังงานกับสิ่งมีชีวิต หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 170 x 170ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Energy and Nature life No.1
Date : -
Technique : Acrylic color
SIZE (cm) : 170 x 170 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.