ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ญาณพล วิเชียรเขตต์
เกิด :
20 ตุลาคม 2502
ที่อยู่ :
70/488 ประชานิเวศน์ 2 อ.เมือง จ.นนทบุรี
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/yanpol
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30
- งานแสดงประติมากรรมของสมาคมประติมากรไทย ครั้งที่ 1
- นิทรรศการศิลปกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Yanpol Vichienket
Born :
October 20, 1959
Address :
Vichienket Art Center 70/488 Soi 4, Prachanivess 2 , Prachachuan Road 11000, Thailand
Tel :
02-573-1995, 081-822-3825
Website :
www.rama9art.org/yanpol
Education :
- Studied at the Faculty of Decorative Arts(sculture), Silpakorn University, Bangkok
Selected Exhibitions :
2005 - "The Vichienket Arts Exhibition 2005", on 3-14 March 2005, at the City Gallery, Siam City Hotel, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Auspicious No.9
Date : 1996
Technique : Bronze
SIZE (cm) : Height 28.5 cm.
COLLECTION : -
Title : June
Date : 2004
Technique : Bronze
SIZE (cm) : Height 28.3 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.