ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ญาณวิทย์ กุญแจทอง
เกิด :
3 มีนาคม 2500
ที่อยู่ :
คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร :
089-233-0521
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/yanawit
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2534 - "ญาณวิทย์ กุญแจทอง จิตรกรรมและภาพพิมพ์" ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2545 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
2537-36 - ได้รับทุนรัฐบาลอตาลี ไปศึกษาศิลปภาพพิมพ์ ที่สถาบันศิลปะ เมืองฟลอนเรนซ์
2531-27 - รางวัล Purchase Price นิทรรศการภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- รางวัลชนะเลิศการประกวดการพิมพ์นานาชาติ (mini print) คาดาเกส ประเทศสเปน
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34
- รางวัล Purchase Prize นิทรรศการภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbusho) ไปศึกษาศิลปภาพพิมพ์ ที่มหาวิทยาลัยศิลปะและดนตรี จังหวัดไอจิ
2526 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม (ภาพพิมพ์) นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 5
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง จิตรกรรมร่วมสมัย นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 7
2525 - ได้รับทุนพระราชทานทุนภูมิพล (ทุนเรียนดี)
- ได้รับทุนนริศรานุวัดติวงศ์
- รางวัลที่ 1 การแสดงศิลปกรรมของสำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน ครั้งที่ 16
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม (ภาพพิมพ์) นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 4
2524 - ได้รับทุนพระราชทานทุนภูมิพล (ทุนเรียนดี)
2523 - ได้รับทุนมีเซียม ยิบอินซอย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Yanawit Kungchaethong
Born :
March 3, 1957
Tel :
089-233-0521
Website :
www.rama9art.org/yanawit
Education :
- M.F.A. Aichi Prefectural Uniersity of Fine Arts and Music, Japan
- Academia di Belle Arti Firenze, Italy
Selected Exhibitions :
- "Lithograph Print" Gallery Atelier, Japan
- "Respiration on Modern", Gallery Kabutoya, Nakoya, Japan
- "Traveling" Taller Galleria Fort, Cadages, Spain
- "Red and Silver" Love Collection Gallery, Nakoya, Japan
- "Wood-Stone-Silk" Seven Seas Gallery, Bangkok
- "Woodblock Print" Seven Seas Gallery, Bangkok
- "Lucky Number" Gallery West-Beth, Nakoya, Japan
- "Monoprint by Fabric" Gallery APA, Nakoya, Japan
- "Path of Monoprint" Bangkok University Art Gallery, Bangkok, Thailand
- "Thai Alphabet" Gallery APA, Nakoya, Japan
- "For Hometown" Ideal Space, Petchburi, Thailand


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ปลายฤดูร้อนต้นฤดูฝน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์โมโนพริ้นท์จากดอกตนเป็ดผรั่ง ผลไอน้ำ ผีเสื้อราตรีและใบเตยหอม
ขนาด (ซม.) : 61.5 x 80.5ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : End of April....Early May
Date : -
Technique : Monoprint from plant and flower color
SIZE (cm) : 61.5 x 80.5 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความอุดมสมบูรณ์เดือนเมษายน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์โมโนพริ้นท์ จากดอกตีนเป็ดฝรั่งและดอกกรรณิการ์
ขนาด (ซม.) : 82 x 113ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : April Abundance
Date : -
Technique : Monoprint from plant and flower colors
SIZE (cm) : 82 x 113 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.