ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี
เกิด :
25 ตุลาคม 2517
ที่อยู่ :
44/28 หมู่ 11 ถนนอ่อนนุช 66 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
โทร :
02-721-2241
การศึกษา :
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
2545 - โครงการศิลปกรรมภาพพิมพ์แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
2544 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45
2542 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16
- ร่วมแสดงนิทรรศการ "ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 2542"
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม Art Mixer
- ร่วมแสดงงาน Mini - Arts ภาควิชาวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 2
2541 - ร่วมแสดงนิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15
- ร่วมแสดงงาน Mini - Arts ภาควิชาวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 1
2540 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
- ร่วมแสดงนิทรรศการ "ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 9
- การแสดง "Small Print" ครั้งที่ 1 ภาควิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- การแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์ "Small Print" กลุ่มชานเมือง
2539 - ร่วมแสดงงาน Installation ในงานลาดกระบังนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4
รางวัล/เกียรติยศ :
2545 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
2544 - รางวัลพิเศษ "ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" โดยบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wuttipong Rojkasemsri
Born :
October 25, 1974
Tel :
02-721-2241
Selected Exhibitions :
2001 - International Print Triennilal in KANAGAWA
2000 - International Triennilal of Graphic Art BITOLA, MACEDONA
1998 - The new Expression in Thai Contemporary Art Originallity and Creativity
- Tokyo International mini-print Triennial 1998


ผลงานศิลปิน

Title : Immigration 2002/1
Date : 2002
Technique : Etching
SIZE (cm) : 120 x 80 cm.
COLLECTION : -
Title : Immigration 2002/2
Date : 2002
Technique : Etching
SIZE (cm) : 120 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.