ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วุฒิพงษ์ ตันสิริ
การศึกษา :
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วิทยาลัยช่างศิลป
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wutthipong Tansiri


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ข้าว - 2000
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2543
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก
ขนาด (ซม.) : 80 x 110 x 277 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rice - 2000
Date : 2000
Technique : Metal welding
SIZE (cm) : 80 x 110 x 277 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.