ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วุฒิกร คงคา
เกิด :
30 พฤศจิกายน 2512
ที่อยู่ :
2508/993 แฟลตดินแดง 4 ถนนดินแดง พญาไท กทม. 10400
โทร :
02-247 - 6416
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/wuttikorn
การศึกษา :
- ศ.บ.(จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2546 - Wallpaper หอศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นิทรรศการกลุ่ม :
2535 - ศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
- ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38
- ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 4
2536 - จิตรกรรมบัวหลวง
- ศิลปกรรมจิตรกรรม ภาพถ่ายและศิลปกรรมเด็ก ครั้งที่ 2 บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
2537 - ศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
- "Two man Exhibition ชุด "ขาว-เทา-ดำ" ครั้งที่ 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
2538 - จิตรกรรม พานาโซนิค ครั้งที่ 1
- ศิลปกรรม ป.ต. ท. ครั้งที่ 10
- จิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคารกรุงเทพฯ
2539 - จิตรกรรม พานาโซนิค ครั้งที่ 2
- ศิลปกรรม กลุ่ม S.O.S. ครั้งที่ 1 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
- ศิลปกรรม โดยบริษัท ฟิลลิปมอริส
- ศิลปกรรม กลุ่มไทยอีสาน
2540 - ศิลปกรรม ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
- ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
- จิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคารกรุงเทพ
- ศิลปกรรมร่วมสมัยของ ธนาคารกสิกรไทย
- ศิลปกรรมกลุ่มไทยอีสาน
- ศิลปกรรมกลุ่ม "ขาว-เทา-ดำ" ครั้งที่ 2 ณ หอศิลปแห่งชาติ
- ศิลปกรรมครบรอบ 55 ปี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลปแห่งชาติ
2541 - งานคณาจารย์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
2542 - ศิลปกรรมแห่งอาเซียน มาเลเซีย
2543 - ศิลปกรรมชุด “หลง รัก อำนาจ” หอศิลป์ตาดู กรุงเทพฯ
2544 - ศิลปกรรมกลุ่ม Scoporamine
2545 - ศิลปกรรมกลุ่ม Four Shows
2546 - งานคณาจารย์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สจล.
2547 - โครงการแลกเปลี่ยนไทย-เยอรมัน 2005
รางวัล/เกียรติยศ :
2535 - รางวัลชนะเลศศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรม ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38
- รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โดยบริษัทโตชิบา
2536 - รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวง โดย ธนาคารกรุงเทพ
2537 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
2538 - รางวัลดีเด่น จิตรกรรมพานาโซนิค
- รางวัลดีเด่น ศิลปกรรม ปตท.
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคารกรุงเทพ
2539 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จิตรกรรมพานาโซนิค
2540 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวงโดยธนาคารกรุงเทพฯ
2542 - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดย บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส
2548 - รางวัลทุนเกียรติยศ ศิลป์ พีระศรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wutikorn Kongka
Born :
November 30, 1969
Address :
2508/993 Flat Dindang 4 Dindang Rd., Phayatai, Bangkok
Tel :
02-247 - 6416
Website :
www.rama9art.org/wuttikorn
Education :
- B.F.A. ( 2nd Hon. Painting ), Silpakorn University M.F.A. ( Painting ), Silpakorn University, Bangkok
Solo Exhibition :
2003 - Wallpaper, Bangkok University Art Gallery, Bangkok University
2008 - Reverie, Galerie N, Bangkok
Selected Exhibitions :
2008 :
Bare, Number 1 Gallery, Bangkok
Awards :
1992 - 3rd Prize, Bronze Medal Painting, 38th National Exhibition of Art, Bangkok
- Award Winner, Contemporary Art Competition 1992 by Thai Farmers Bank, Bangkok
- Special Award, 4th Toshiba ''Brings good Things to Life'' Art Competition, Bangkok
1993 - 1st Prize Gold Medal, Contemporary Art Section, 17th Bua Luang Painting Contest ( Bangkok Bank ), Bangkok
1994 - Award Winner, Contemporary Art Conpetition 1994 by Thai Farmers Bank, Bangkok
1995 - 3rd Prize, Bronze Medal, Contemporary Art Section, 19th Bua Luang Painting Contest ( Bangkok Bank ), Bangkok
- Award Winner, 10th Thailand Petroleum Authority's Art Exhibition, Bangkok
- Award Winner, 1st Panasonic Contemporary Painting Exhibition 1995, Bangkok
1996 - 2nd Award Winner, 2nd Panasonic Contemporary Painting Exhibition 1996, Bangkok
1997 - 2nd Prize, Silver Medal, Painting, 43th National Exhibition of Art, Bangkok
- 2nd Prize, Silver Medal, Contemporary Art Section, 21st Bua Luang Painting Contest ( Bangkok Bank ), Bangkok
1999 -1st Prize, Phillip Morris Group of Companies Thailand Art Awards 1999, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ลำธารมรณะ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 240 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dead River
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 240 x 300 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ราตรีสุดท้าย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Last night
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.