ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วุฒิ เชาว์ศิลป์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wut Chaosilp


ผลงานศิลปิน

Title : Human to Import
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 300 x 250 x 180 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : กล่อง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วัสดุผสม (บรอนซ์, ลังไม้, ทราย)
ขนาด (ซม.) : 300 x 300 x 400 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Box
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 300 x 300 x 400 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.