ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรวุทธ แซ่ตั้ง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Worawut Saetung


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความปรารถนาแห่งตัวตน หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก, ไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ซม.) : 70 x 167 x 170 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Desire No. 2
Date : -
Technique : Welding, Fiberglass
SIZE (cm) : 70 x 167 x 170 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.