ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรเทพ ไชยชนะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Worathep Chaichana


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ล่องลอย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 87 x 1.10 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Floating
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 87 x 1.10 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เที่ยวนี้...มรณะ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2539
เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 50 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.