ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรเทพ สงวนแสงชัยกุล
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Woratep Sanguansangchaikul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรงและโครงสร้าง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันและสีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 120 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : From and Structure
Date : -
Technique : Oil and acrylic color
SIZE (cm) : 120 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.