ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรฤทธิ์ ฤทธาคณี
เกิด :
23 มีนาคม 2492
ที่อยู่ :
2 ซอยประชาอุทิศ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/worariddh
การศึกษา :
2508-10 - โรงเรียนช่างศิลป
2511 - หนึ่งภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
2527 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิทรรศการกลุ่ม :
2517 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 1 หอศิลป พีระศรี
2519 - นิทรรศการครบรอบ 2 ปีหอศิลป พีระศรี หอศิลป พีระศรี
2520 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของไทย เลือกสรรโดย บ.ทิสโก้ อาคารบุญมิตร บ.เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้
2523 - นิทรรศการมหกรรมแสดงศิลปะร่วมสมัยแห่งเอเซี่ยน พิพิธภัณฑสถานศิลปะฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น
- นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของ 6 ศิลปินไทย หอศิลปแห่งกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2526 - นิทรรศการภาพพิมพ์รร่วมสมัยจากประเทศไทย เมืองนิวร์แบร์ก เยอรมันตะวันตก
2527 - การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Worariddh Riddhagni
Born :
23 March 1949, Bangkok
Website :
www.rama9art.org/worariddh
Education :
1965-1967 - Chang Silpa School of Fine Arts, Fine Arts Department
1968 - (First Semester) Faculty of Painting, Sculpture and Graphic, Silpakorn University, Bangkok
1969 - (Winter Semester) Free Painting Braunsehweig Academy of Art, West Germany
1984 - B.A.(Thai) Ramkhamhaeng University
Selected Exhibitions :
1986 - Colour and Form, Amarin Art Gallery, Bangkok
1987 - In Memory of Suchao Sisganes, The Artist Gallery, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Nimitta
Date : 1982
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 90 x 90 cm.
COLLECTION : -
Title : Pran Boat
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 90 x 90 cm.
COLLECTION : Sombat Permpoon Gallery
ชื่องาน : อาราธนาพระดับไฟ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2523
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 100 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.