ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิวัฒน์ จิดาวงศ์
เกิด :
22 พฤศจิกายน 2530
ที่อยู่ :
46 หมู่ 6 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทร :
083-923-6733
การศึกษา :
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- นิทรรศการศิลปะ "Reflection of Voices" หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย "จินตนาการในศิลปไทย" พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
- นิทรรศการศิลปไทย ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร
รางวัล/เกียรติยศ :
2554 - เข้าค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย (ทัศนศิลป์) ณ บ้านดำนางแล จ.เชียงราย
- ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สาธารณรัฐอิตาลี ในโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย (ทัศนศิลป์) รุ่นที่ 6
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
- รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28
2553 - ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2552 - ร่วมเขียนภาพปฏิทิน วิถีชีวิตไทย บริษัทกนกสิน
2551 - รางวัลยอดเยี่ยม สาขาศิลปไทย งานวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- รางวัลดีเด่น สาขาวาดเส้น งานวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wiwat Jindawong
Born :
November 22, 1988
Tel :
083-923-6733


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วิถีชีวิตเกษตกร หมายเลข 5
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วาดเส้น
ขนาด (ซม.) : 260 x 295 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Agricultural Way of Life No. 5
Date : -
Technique : Drawing
SIZE (cm) : 260 x 295 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.