ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิทยา หอทรัพย์
เกิด :
6 ตุลาคม 2525
ที่อยู่ :
351 หมู่ 1 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โทร :
081-770-1227
การศึกษา :
- ศป.บ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2545 - ร่วมแสดงงาน Art มันส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2547 - นิทรรศการ 10 ปี วิจิตรศิลป์ :
ศิลปะเคียงคู่เทคโนโลยี
2551 - ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 10
2552 - นิทรรศการเส้นทางสู่ศิลปะ The way to art ปี 2552
2553 - ร่วมแสดงนิทรรศการร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 12
- นิทรรศการ Convey to...สัญญาณแห่งการถ่ายทอด หอศิลป์ริมน่าน
รางวัล/เกียรติยศ :
2538 - รางวัลดีเด่น งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2538
2540 - รางวัลที่ 1 ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนฟิลิปส์
2541 - รางวัลรองชนะเลิศ "น้ำสายใยแห่งชีวิต" โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์
- รางวัลยอดเยี่ยม บอกเราสักนิดเมื่อคิดถึงสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค
- รางวัลที่ 2 "รักษ์ไทยเที่ยวไทย" 50 ปี วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
2542 - รางวัลดีเด่น "ในหลวงกับการพัฒนาสังคมไทย" มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
2553 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
2554 - รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Witthaya Horsap
Born :
October 6, 1982
Tel :
081-770-1227
Education :
- Faculty of Painting, Sculpture, Graphic Arts, Silpakorn University
Selected Exhibitions :
2002 - Participated in a Fun Art event Prajomklao Jaokhuntahan Ladkrabang Institute of Technology
2004 - Exhibition 10th Anniversary of Fine Art - Art Alongside With Technology
- Participated in the 21st Young Artists Comtemporary Art Exhibition
2008 - Participated in the 10th Panasonic Contemporary Art Exhibition
2009 - Exhibition - The Way to Art, 2009
- Exhibition - The Studying on Royal Environmental Program For Creativity
- Exhibition - "Fine Art of Thinking Towards Critical Environmental Situation" by Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University at The Queen's Gallery
2010 - Participated in the 12th Panasonic Contemporary Art Exhibition
- Exhibition - "Convey to ... the Sign of Expression at Rim Nan Art Gallery"
Awards :
1995 - Award of Excellence "1995 National Songkran Festival"
1997 - 1st Prize, Philipphines Youth and Juvenile Art Exhibition
1998 - 2nd Best Award "Water, The Bond of Life" Isuzu Youth Relations Program
- Award of Excellence "3rd campaign of Telling Us a Lit tle Bit When Thinking of Environment", Mitsubishi Electric
- 2nd Best Award "Preserve Thailand, Tour ing Thailand", 50th Anniversary Of Aeronautical Radio of Thailand
1999 - Award of Excellence "His Majesty the King of Thailand and society contribution", Foundation for Thai society
2010 - 3rd Prize (Bronze Medal), The 56th National Exhibition of Art 2010
- Award of Excellence of 2000 Undergraduates and Public Level of 2010 "Bringing Good Things to Life" campaign
2011 - Best Award Winner, The 1st Asia Plus Art Exhibition


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โลกาภิวัตน์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปากกาเคมีบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 180 x 400 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Globalization
Date : -
Technique : Chemical pen on canvas
SIZE (cm) : 180 x 400 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ก้อนดินที่หายไป
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 200 x 140 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The lost piece of soil
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 200 x 140 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.