ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิทวัช น้ำขาว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Witthawat Namkhow


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความทะยานอยากแห่งจิตใต้สำนึก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ซม.) : 65 x 220 x 225 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Subconscious In Desire
Date : -
Technique : Fiberglass
SIZE (cm) : 65 x 220 x 225 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.