ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิทวัส ทองเขียว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wittawat Tongkeaw


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ห้วงสุข-ห้วงทุกข์
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด : 200 x 600 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Happiness - Sadness
Date : -
Technique : Oil on canvas
Size : 200 x 600 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.