ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Witchu Sermsawadsri


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พลังความเคลื่อนไหวของแรงศรัทธา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์
ขนาด (ซม.) : 120 x 600 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dynamics of Faith
Date : -
Technique : Printi
SIZE (cm) : 120 x 600 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.