ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิทยา ผุดผ่อง
เกิด :
26 พฤศจิกายน 2525
ที่อยู่ :
58/3 หมู่ที่ 1 ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทร :
08-5043-7206
การศึกษา :
- ปริญญาโท (ภาควิชาภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - ร่วมแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปวัฒนะรรมแห่งชาติกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
- ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55 ณ หอศิลปืแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2551 - ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54 ณ หอศิลปืแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2550 - ร่วมแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 19 ณ หอศิลปืแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- ร่วมแสดงผลงาน "No Picnic Printed Exchange" Art Exhibition KMITL-Naagoya University Of Art, ละลานตาไฟล์อาร์ต, กรุงเทพ
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์ศิลปพีระศิลป์ ครั้งที่ 24
2549 - ร่วมแสดงศิลปกรรม MINI MINI ART,Hof Art Gallery, กรุงเทพ
- ร่วมแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 18 ณ หอศิลปืแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2552 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55
2550 - รางวัลทุนการศึกษาศิลปะ 2 มิติ มูลนิธิซีเมนต์ไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Witaya Put-Pong
Born :
November 26, 1982
Tel :
08-5043-7206
Education :
- MFA. (Printmaking) Silpakorn University
Selected Exhibitions :
2550 - 14th International Print and Biennail Varna.2007
2549 - The 12th International Print and Drawing Exhibition, R.O.C.2006
Awards :
2552 - Purchase Prize from the 2nd Bangkok International Print and Drawing Exhibition


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : The Memory and New TormentNo.3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 80 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Memory and New TormentNo.3
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 80 x 120 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : The Memory and New TormentNo.5
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 80 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Memory and New TormentNo.5
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 80 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.