ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิทยา มุขมณี
ที่อยู่ :
245/2 ซ.มิตรสงเคราะห์ ถ.งามวงศ์วาน นนทบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Witaya Mukmanee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จิตรกรรม 2529/1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2529
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 80 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Painting 1986/1
Date : 1986
Technique : Oil
SIZE (cm) : 80 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.