ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์
เกิด :
25 มีนาคม 2519 กรุงเทพฯ
การศึกษา :
2535 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่จบ)
2543 - ปริญญาโทศิลปศาสตร์ (นิเทศศิลป์)
- Visual communication มหาวิทยาลัยเคนท์ ประเทศอังกฤษ
2545 - ทุนแลกเปลี่ยนนานาชาติ ณ Ecole nationale
- supérieure d’arts de Cergy-Pontoise ประเทศฝรั่งเศส
นิทรรศการเดี่ยว :
2545 - Still Animation - Christmas Baby, Bed Supper Club กทม.
2546 - Curios Shadow, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2547 - My Map, The Odyssey Visual Loft สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
2552 - "สุริยุ-ป๊ะ-หละ " 100 ต้นสน แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2544 - Shopping, Siam Discovery Centre กทม.
- T-Bone comes to town, เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ครั้งที่ 3 เกาหลี
2545 - Still Animation - Family Portrait Series, All Season Place กทม.
2546 - Paraphernalia, Galerie du Haïdouc, Bourges ฝรั่งเศส
- Dis-covering-Thai, หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กทม.
2547 - InterFACES Bangkok, สถาบันศิลปะและการออกแบบ Raffell Lasalle กทม.
-+- (negative plus negative), Earl Lu Gallery สิงคโปร์
Have we met?, Japan Foundation Forum โตเกียว ญี่ปุ่น
2548 - ลักปิดลักเปิด, หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กทม.
- Bangkok Bangkok La Capella, บาเซโลา สเปน
- Have we met? มูลนิธิญี่ปุ่น กทม.
- Bangkok Bangkok De Markten, บรัซเซล เบลเยียม
- Mirror Worlds, Australian Centre for Photography, ซิดนีย์ ออสเตเรีย
- Ghost Transmission, H-Gallery, กทม.
- Politics of Fun, Haus der Kulturen der Welt, เบอร์ลิน เยอรมันนี
- โครงการซอย, ณ เทศการศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (Triennale) โยโกฮามา ญี่ปุ่น
- T1 Torino Trienniale, ตูริน อิตาลี
2549 - พิพิธภัณฑศิลปะระยะสั้น ซอยสบาย, กทม.
- Mirror Worlds, Institute of Modern Art, บริสเบน ออสเตรเลีีย
- โครงการซอย, Mairie de 6e ปารีส ฝรั่งเศส
- Platform - About Installation, หอศิลป์สมเด็จพระราชินีฯ กทม.
2550 - Mirror Worlds, Two Room Gallery, โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์
- โครงการซอย, Sharjah Bienniale, ซาจาร์ สาธารณะรัฐอาหรับเอมิเรท
- Show me Thai, MOT Museum of Contemporary Art,โตเกียว ญี่ปุ่น
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wit Pimkanchanapong
Born :
March 25, 1976
Solo Exhibition :
2009 - Not Quite a Total Eclip se, 100 Tonson Gallery, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Not Quite a Total Eclipse
Date : 2009
Technique : Installations (wood/metal, motor, electronic circuit board, electric cable)
SIZE : Variable ( H.3.60 m)
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.