ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิศิษฐ พิมพิมล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wisit Pimpimon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ร้านหมอสูน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 190 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Clinic
Date : -
Technique : Acrylic color
SIZE (cm) : 190 x 160 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.