ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิสา เพ็ชรธงไชย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wisa Petthongchai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การต่อสู้ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 35 x 50 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Struggle No. 2
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 35 x 50 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.