ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิริยะ เพ็ชร์กิจ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wiriyah Pheetchkij


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โลกใหม่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 200 x 470 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The New World
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 200 x 470 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.