ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิรัตน์ คำนิ่มนวล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wirat Comnimnuan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : นิทาน เรื่องนิ้ว ชุดแสงเงา ตอนผู้แทนราษฏร
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค วานิช ทองคำเปลวปะติดผ้า
ขนาด (ซม.) : 320 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Tale Story tiled "Fingers : Light-Shadow"; Sence of Politician
Date : -
Technique : Acrylic, Vanish, Golden Leaves collaged with Clothes
SIZE (cm) : 320 x 240 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : นิทานเรื่องนิ้วชุด แสง-เงา ตอนผู้แทนราษฎรแปลว่าอะไร แล้ว ส.ส. ย่อมาจากอะไร
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 120 x 500 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Tales "Finger" (Light - Shadow) : What is Delegate and What is Full World of MHR. (Member of the House of Representative)
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 120 x 500 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.