ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิรัญญา ดวงรัตน์
เกิด :
6 พฤษภาคม 2519
ที่อยู่ :
609 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน 25 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร :
02-580-5175
การศึกษา :
ปริญญาโท สาขาศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- นิทรรศการกลุ่มศิลปไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 2
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 21, 24 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปะ "เมืองน่าอยู่ ชนบทยั่งยืน" โดยบริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค
- นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 9, 13, 15 ของบริษัทโตชิบา (ประเทศไทย) จำกัด
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- นิทรรศการจิตรกรรม "มองสิงห์ ผ่านศิลป์" 65 ปี บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย
- นิทรรศการจิตรกรรม "ประเทศของฉันในปี 2000" โดยบริษัท DHA สยามวาลา ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ "เมืองมีขา" ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรม "My Country in the year 2000" โดยบริษัท Winsor & Newton ณ ประเทศอังกฤษ เบลเยี่ยม สวีเดน และสหรัฐอเมริกา
- นิทรรศการจิตรกรรมต้นแบบภาพปัก เพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการ "ศิลปะเพื่อพระธรรม" โดยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 1 การประกวดผลงานภาพพิมพ์ ของนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
- รางวัลชมเชย การประกวดจิตรกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัว โดยสมาคมผู้ค้าอัญมณี
- รางวัลที่ 3 การประกวดจิตรกรรมคุณภาพชีวิต ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- การประกวดออกแบบสลากไวน์ BEAUJOLAIS NOUVEAU โดยบริษัท PERITHAI จำกัด
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบหน้าบัตร CHIP CARD ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
- รางวัลที่ 1 เหรียญทองสิงห์ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี "มองสิงห์ ผ่านศิลป์" 65 ปี บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
- รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดจิตรกรรม "เที่ยวไทย รักษ์ไทย" โดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 13 "สีสันแห่งภูมิปัญญาไทย" โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- รางวัลที่ 3 จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ โดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดจิตรกรรม "My country in the year 2000" ระดับประเทศไทย ของบริษัท DHA สยามวาลา จำกัด และ Winsor & Newton
- รางวัลชมเชย การประกวดจิตรกรรมต้นแบบภาพปักเพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบแนวประเพณีครั้งที่ 24 ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด
- รางวัลยอดเยี่ยม จิตรกรรมต้นแบบภาพปักเพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wiranya Duangrat
Born :
May 6, 1976
Tel :
02-580-5175


ผลงานศิลปิน

Title : Atmosphere of faith No. 1
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 140 x 165 cm.
COLLECTION : -
Title : Atmosphere of faith No. 2
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 160 x 175 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.