ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิภาวี บริบูรณ์
เกิด :
8 สิงหาคม 2500
ที่อยู่ :
58/31 ซอย 117/1 หมู่ 8 เสนานิเวศน์โครงการ 1 จรเข้บัว ลาดพร้าว 10230
โทร :
02-943-0623
การศึกษา :
ศบ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2535 - นิทรรศการเดี่ยวของวิภาวี บริบูรณ์ ไดอาล็อก แกลเลอรี่
นิทรรศการกลุ่ม :
2522,23,26 - นิทรรศการกลุ่มศิลปไทย 23 หอศิลป พีระศรี
2526 - นิทรรศการศิลป โรงแรมมณเฑียร
2528 - ร่วมแสดงงานศิลปะเพื่อประภาคารปัญญา โรงแรมมณเฑียร
2538 - นิทรรศการกลุ่ม นิมิต ริเวอร์ซิตี้
2539 - นิทรรศการศิลปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซีคอนสแควร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wipawee Boriboon
Born :
August 8, 1957


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ฝันถึงดินแดน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่น กระดาษสา
ขนาด (ซม.) : 124 x 140ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dream of Land
Date : -
Technique : Temporary
SIZE (cm) : 124 x 140 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ตรัสรู้
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2539
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 79 x 55 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : (Enlightenment)
Date : 1996
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 79 x 55 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.