ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิภาวรรณ เสนาะจิตต์
เกิด :
5 มกราคม 2527
ที่อยู่ :
67/1 หมู่ 3 ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทร :
089-928-9529
ศึกษา :
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2550 - ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมปูนปั้น ครั้งที่ 5
- การแสดงการประกวดแบบร่างผลงานประติมากรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของนิตยสารดิฉัน
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2547 - การแสดงนิทรรศการหุ่นนิ่ง และทิวทัศน์ ณ ศิลป์ท้องพระโรง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
2546 - นิทรรศการคอมพิวเตอร์อาร์ตของนักศึกษาของคณะจิตรกรรม ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการเปิดบ้านจิตรกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี
รางวัล/เกียรติยศ :
2550 - รางวัลชมเชย การประกวดแบบร่างผลงานประติมากรรม เนื่องในโอกาส "ครบรอบ 30 ปี ของนิตยสารดิฉัน"
- รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อผสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wipawun Snorjit
Born :
January 5, 1984
Tel :
089-928-9529


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : เริงระบำ
ปีสร้าง : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็กและติดตั้งไฟ
ขนาด : 200 x 200 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dancing
Date : -
Technique : Metal Welding, Lighting
Size : 200 x 200 x 200 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.