ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิภาพร นิลุบล
เกิด :
24 กุมภาพันธ์ 2525
ที่อยู่ :
3 ถ.มนตรี ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร :
084-091-9932
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการเดี่ยว :
2552 - "ผลิดอก" ติตา แกลเลอรี่, เชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม :
2550 - ร่วมแสดงนิทรรศการ "ต๋ามฮีต โตย ฮอย สล่าเมือง" ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548 - ร่วมแสดงนิทรรศการการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยเชียงใหม่ ณ หอนิทรรศการวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547 - ร่วมแสดงนิทรรศการ "Made in Thailand" เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่
2546 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์ของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ร่วมแสดงนิทรรศการ วาดเส้นร่วมสมัย ณ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินทร์, เชียงใหม่
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wipaporn Nilubon
Born :
February 24, 1982
Address :
Tel :
084-091-9932
Education :
- BFA. (Printmaking), Chiangmai University
Selected Exhibitions :
2010 - XI BIENAL INTERNACIONAL DE GRABADO, Spain


ผลงานศิลปิน

Title : Hundred Sort Blooms No. 3
Date : -
Technique : Water color Enegraving Dry Point
SIZE (cm) : 90 x 171 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.