ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิมล เขียวมาก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wimol Keawmak


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พิศ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) :
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 150 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Examined No. 2
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 150 x 250 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.