ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร
เกิด :
17 มกราคม 2507
ที่อยู่ :
2/7 หมู่ 7 ซ.พุทธานุภาพ ถ.พุทธมนฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.10160
โทร :
0-2887-1592, 08-9447-3947
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33, 34, 35, 37, 38
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2539 -2532, 2535, 2538
- การแสดงศิลปกรรมบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9, 10, 11
- นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ วากายามา ประเทศญี่ปุ่น
- นิทรรศการ "อาเชียนอาร์ต" โอชาก้า ประเทศญี่ปุ่น
- นิทรรศการเดี่ยว ณ บางกอกแกลเลอรี่, บริเวณป้อมสันติชัยปราการ กรุงเทพฯ หมู่บ้านทัพคล้าย จ.อุทัยธานี
รางวัล/เกียรติยศ :
2530 - รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
2531 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
2532 - รางวัลที่ 2 ภาพพิมพ์นานาชาติ วากายามา ประเทสญี่ปุ่น
2534 - รางวัลพิเศษ การประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ เมืองโอชาก้า ประเทศญี่ปุ่น
2537 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40
2538 - รางวัลชนะเลิศ ประเภทประติมากรรม ศิลปกรรมกาญจนาภิเษกสมโภช ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2548 - รางวัลทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wijit Apichatkriengkrai
Born :
January 17, 1964
Tel :
0-2887-1592, 08-9447-3947
Education :
- BFA. (Printmaking) Silpakorn University
- MFA. (Painting) Silpakorn University


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คนึงหา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : หล่อสำริด
ขนาด (ซม.) : 80 x 126 x 450 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Finding
Date : -
Technique : Bronze
SIZE (cm) : 80 x 126 x 450 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ประติมากรรมไทย "เจดีย์"
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2539
เทคนิค : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และสำริด
ขนาด (ซม.) : 150 x 55 ซม.
ผู้ครอบครอง : ธนาคารกสิกรไทย
Title : Thai Sculpture "Chedi"
Date : 1996
Technique : Cement and bronze
SIZE (cm) : 150 x 55 cm.
COLLECTION : KASIKORNBANK Public Company Limited
ชื่องาน : ก่อนเทศกาล - 08
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2531
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 79 x 109 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Pre-Festival-08
Date : 1988
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 79 x 109 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.