ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิษณุพงษ์ หนูนันท์
เกิด :
26 เมษายน 2530
ที่อยู่ :
88 ม.8 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
การศึกษา :
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
2551 - ร่วมแสดงงาน ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 23
- ร่วมแสดงงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 10
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 20
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 4/2551
- ร่วมแสดงงาน จิตรกรรมดาวเด่นบัวหลวง 101
- ร่วมแสดงงาน "ในหลวง ในดวงใจ" ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
- ร่วมแสดงงาน ศิลปะจากศิลปนิพนธ์ ณ หอศิลป์พระนางเจ้าสิริกิติ์
รางวัล/เกียรติยศ :
2552 - รางวัลเหรียญเงิน ศิลปินรุ่นเยาว์ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26
- รางวัลเหรียญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
2551 - รางวัลนักศึกษาดีเด่น สาขาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2550
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 10
- รางวัลสนับสนุน ศิลปินรุ่นเยาว์ ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25
- ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 1
- ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์"
2550 - รางวัลนักศึกษาดีเด่น สาขาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2549
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพสีน้ำ "HHK Painting contest" ครั้งที่ 15
-รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ "วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติยั่งยืน" ระดับอุดมศึกษา
2549 - รางวัลนักศึกษาดีเด่น สาขาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Widsanupong Noonan
Born :
April 26, 1987


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาพสะท้อน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ซม.) : 195 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Reflection
Date : -
Technique : Oil on fiberglass
SIZE (cm) : 195 x 150 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เมื่อความซ้ำ ทำตัวเป็นสิ่งเร้า เมื่อข้าพเจ้า ยังห่มผ้า...ผืนเดิม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 240 x 150 x 70 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Repeat is Stimulus to My Old Blanket
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 240 x 150 x 70 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.